Zadanie #8025

Informacja o możliwości rejestracji

Added by Michał Marcińczuk over 6 years ago. Updated almost 6 years ago.

Status:NowyStart date:13 Jun 2017
Priority:PilnyDue date:
Assignee:Michał Marcińczuk% Done:

0%

Category:-Estimated time:4.00 hours
Target version:Release TBD

Description

Dodać mechanizm wyświetlający informację o możliwości rejestracji uzależnioną od instancji Inforexa.

Dla inforex.clarin-pl.eu będzie to przekierowania na rejestrację w DSpace.

Dla nlp.pwr.wroc.pl/inforex będzie to kontakt ze wskazaną osobą.

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk almost 6 years ago

  • Assignee set to Michał Marcińczuk
  • Target version set to Release TBD
  • Estimated time set to 4.00

Also available in: Atom PDF