Zadanie #8024

Przebudowa strony do edycji schematów relacji między anotacjami

Added by Michał Marcińczuk almost 6 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:13 Jun 2017
Priority:WysokiDue date:
Assignee:Mikołaj Szewczyk% Done:

100%

Category:-
Target version:-

Description

Przebudowa strony Administrator -> Relations.

  1. Lewa stron powinna zawierać listę zbiorów relacji (tabela relation_sets).
  2. Możliwość dodawania nowych zbiorów kategorii relacji.
  3. Po wyborze zbioru relacji po prawej stronie powinna zostać wyświetlona lista relacji przypisanych do danego zbioru.
  4. Edycja kategorii relacji powinna pozwalać na wybór zbioru relacji anotacji, do której przypisana jest dana kategoria relacji (relation_types.annotation_set_id).
  5. Opcja definicji między jakimi kategoriami anotacji mogą być tworzone relacje (relations_groups)

History

#1 Updated by Mikołaj Szewczyk almost 6 years ago

  • % Done changed from 0 to 100

#2 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Status changed from Przypisany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF