Zadanie #8023

Data i godzina ostatniej aktywności użytkownika

Added by Michał Marcińczuk over 6 years ago. Updated almost 6 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:12 Jun 2017
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Mikołaj Szewczyk% Done:

100%

Category:-
Target version:-

Description

Do listy użytkowników inforex/index.php?page=user_admin dodać kolumnę z datą i godziną ostatniej aktywności. Informacje o aktywności przechowywane są w tabeli activities.

History

#1 Updated by Mikołaj Szewczyk over 6 years ago

  • % Done changed from 0 to 100

#2 Updated by Michał Marcińczuk almost 6 years ago

  • Status changed from Przypisany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF