Zadanie #8022

Opcja filtrowania listy korpusów na stronie startowej

Added by Michał Marcińczuk over 6 years ago. Updated almost 6 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:12 Jun 2017
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Mikołaj Szewczyk% Done:

100%

Category:-
Target version:-

Description

Na stronie inforex/index.php?page=home dodać opcje dynamicznego filtrowania listy z korpusami. Po wpisaniu frazy dla danej listy (public/private) na liście korpusów powinny znaleźć się te, których nazwa, opis lub nazwa właściciela zawierają wpisaną frazę (z pominięciem wielkości liter).

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk over 6 years ago

  • Assignee set to Mikołaj Szewczyk

#2 Updated by Mikołaj Szewczyk over 6 years ago

  • % Done changed from 0 to 100

#3 Updated by Michał Marcińczuk almost 6 years ago

  • Status changed from Nowy to Zamknięty

Also available in: Atom PDF