Zadanie #8020

Przeorganizować pozycję w menu górnym do szybkiego przełączania korpusów

Added by Michał Marcińczuk almost 6 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:12 Jun 2017
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Mikołaj Szewczyk% Done:

100%

Category:-
Target version:-

Description

Obecnie jest to jedna lista, która nie mieści się na ekranie, jak jest za dużo pozycji.

Należy zmienić na menu dwupoziomowe, które będzie zawierało następujące pozycje:
  • My corpora — korpusy, których właścicielem jest zalogowany użytkownik. Dla niezalogowanego użytkownika ta opcja jest niedostępna.
  • Private corpora – korpusy prywatne, do których zalogowany użytkownik ma przydzielony dostęp, ale nie jest ich właścicielem. Opcja także dostępna tylko dla zalogowanych.
  • Public corpora — wszystkie korpusy oznaczone jako publiczne.
  • ----- (separator listy)
  • Search z polem do wpisania wyszukiwanej frazy. Po wpisaniu dwóch znaków jako podmenu powinna wyświetlić się lista korpusów, których nazwa lub opis zawierają daną frazę.

Po wyborze typu korpusu powinna pojawić się przewijalna lista do wyboru konkretnego korpusu. Dla listy private i public w nawiasie powinna być podana nazwa użytkownika, który jest właścicielem korpusu.

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk almost 6 years ago

  • Assignee set to Mikołaj Szewczyk

#2 Updated by Mikołaj Szewczyk almost 6 years ago

  • % Done changed from 0 to 100

#3 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Status changed from Nowy to Zamknięty

Also available in: Atom PDF