Błąd #7990

Brak modulu Pythona wcrft2

Added by Anonimowy Użytkownik over 6 years ago. Updated over 6 years ago.

Status:RozwiązanyStart date:10 May 2017
Priority:NormalnyDue date:10 May 2017
Assignee:Anonimowy Użytkownik% Done:

100%

Category:-
Target version:-

Description

Pod Lubuntu 12.04 skompilowany zostal iobber, a przedtem wymagane dependencje: MACA (w tym Corpus2), WCCL, CRF++, WCRFT2, Morfeusz SIaT.

Proba uruchomienia aplikacji iobber_txt skutkuje komunikatem o bledzie Pythona - braku modulu WCRFT2 do zaimportowania. Czy jest to jeszcze wada kompilacji WCRFT2? Ale czy najnowsza wersje taggera mozna skompilowac tak, by zawieral bindingi do Pythona?

Komunikat o bledzie:

lubuntu@lubuntu:~$ iobber_txt
Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/bin/iobber_txt", line 9, in <module>
load_entry_point('iobber==1.2.1', 'console_scripts', 'iobber_txt')()
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pkg_resources.py", line 337, in load_entry_point
return get_distribution(dist).load_entry_point(group, name)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pkg_resources.py", line 2279, in load_entry_point
return ep.load()
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pkg_resources.py", line 1989, in load
entry = import(self.module_name, globals(),globals(), ['__name__'])
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/iobber-1.2.1-py2.7.egg/iobber/iobber_txt.py", line 23, in <module>
import wcrft2
ImportError: No module named wcrft2

CMakeCache.txt Magnifier (16.2 KB) Anonimowy Użytkownik, 26 Jun 2017 21:04

History

#1 Updated by Marcin Pol over 6 years ago

  • Due date set to 10 May 2017
  • Status changed from Nowy to Rozwiązany
  • Assignee set to Anonimowy Użytkownik
  • % Done changed from 0 to 100

Proszę wykonać:

sudo apt-get install -y python-setuptools

git clone http://nlp.pwr.edu.pl/wcrft.git
cd wcrft
sudo ./setup.py install

Jeżeli coś nie będzie działać, mój mail:

#2 Updated by Anonimowy Użytkownik over 6 years ago

Witam, napotkałem ten sam problem powyższa wskazówka niestety nie rozwiązała problemu.

EDIT: Wydaje mi się, że commit "Making Iobber work with Wcrft2" z dnia Tue Oct 7 11:46:12 2014 +0200 spowodował opisany błąd. Dzięki wycofaniu zmian z tego commita Iobber zaczął działać.

#3 Updated by Marcin Pol over 6 years ago

Proszę przejść kolejno kroki:

sudo apt-get install -y kate htop terminator mc vlc git gitg ssh p7zip-full vim virtualbox libreoffice kile texlive-full shutter pinta python-numpy python-scipy python-nltk python-mysqldb lm-sensors meld parallel gparted screen pdftk gedit parcellite python-pip tmux nautilus-open-terminal

#directory
mkdir 3rdparty
cd 3rdparty

#***corpus2***
sudo apt-get install -y libboost-all-dev libicu-dev libxml++2.6-dev bison flex libloki-dev cmake g++ swig python-dev 
git clone http://nlp.pwr.edu.pl/corpus2.git 
cd corpus2
mkdir bin
cd bin
cmake -D CORPUS2_BUILD_POLIQARP:BOOL=True ..
make -j
#because of an error in c2pqtest, “make” must be done twice (why?) (TODO -> see ***wccl***)
make -j
sudo make install
sudo ldconfig
cd ../..

#***toki***
git clone http://nlp.pwr.edu.pl/toki.git
cd toki
mkdir bin
cd bin
cmake ..
make -j
sudo make install
sudo ldconfig
cd ../..

#***morfeusz-sgjp***
mkdir morfeusz-sgjp
cd morfeusz-sgjp
wget http://tools.clarin-pl.eu/share/morfeusz-SGJP-linux64-20130413.tar.bz2 
tar -jxvf morfeusz-SGJP-linux64-20130413.tar.bz2
sudo mv libmorfeusz* /usr/local/lib/
sudo mv morfeusz /usr/local/bin/
sudo mv morfeusz.h /usr/local/include/
sudo ldconfig
cd ..
rm -rf morfeusz-sgjp

#***maca***
sudo apt-get install -y build-essential subversion libedit-dev libreadline-dev libsfst1-1.4-dev
git clone http://nlp.pwr.edu.pl/maca.git
cd maca
mkdir bin
cd bin
cmake ..
make -j
sudo make install
sudo ldconfig
cd ../..

#***wccl***
sudo apt-get install -y libantlr-dev
git clone http://nlp.pwr.edu.pl/wccl.git
cd wccl
mkdir bin
cd bin
cmake ..
make -j
#Error after 1st “make”
make -j
sudo make install
sudo ldconfig
cd ../..

#***crf++***  
wget http://tools.clarin-pl.eu/share/CRF++-0.58.tar.gz 
tar -xvzf CRF++-0.58.tar.gz
rm CRF++-0.58.tar.gz
cd CRF++-0.58/
./configure
make
sudo make install
sudo ldconfig
cd python
python setup.py build
sudo python setup.py install
sudo ldconfig
cd ../..

#***wcrft2***
git clone http://nlp.pwr.edu.pl/wcrft2.git
cd wcrft2
mkdir bin
cd bin
cmake ..
make -j
sudo make install
sudo ldconfig
cd ../..

#***wcrft***
sudo apt-get install -y python-setuptools
git clone http://nlp.pwr.edu.pl/wcrft.git
cd wcrft
sudo ./setup.py install

#4 Updated by Michał Kaliński over 6 years ago

Wycofanie commita, o którym Pan wspomniał, działa w taki sposób że przestawia aplikację na korzystanie z WCRFT 1. Nie jest to rozwiązanie problemu z WCRFT 2.

Chciałbym poprosić o wstrzymanie się z wykonaniem instrukcji powyżej i załączenie pliku CMakeCache.txt z katalogu w którym budowany był WCRFT 2.
Czy w systemie zainstalowany jest swig3.0?

#5 Updated by Anonimowy Użytkownik over 6 years ago

W załączniku dołączyłem wspomniany plik CMakeCache.txt. Swig zainstalowany w wersji 3.0.12. Pozniżej przeklejam także dokładny stacktrace z próby uruchmienia iobber_txt.

Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/bin/iobber_txt", line 9, in <module>
load_entry_point('iobber==1.2.1', 'console_scripts', 'iobber_txt')()
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pkg_resources.py", line 337, in load_entry_point
return get_distribution(dist).load_entry_point(group, name)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pkg_resources.py", line 2279, in load_entry_point
return ep.load()
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pkg_resources.py", line 1989, in load
entry = import(self.module_name, globals(),globals(), ['__name__'])
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/iobber-1.2.1-py2.7.egg/iobber/iobber_txt.py", line 23, in <module>
import wcrft2
ImportError: No module named wcrft2

#6 Updated by Marcin Pol over 6 years ago

Proszę jeszcze raz pobrać wcrft2 z http://nlp.pwr.edu.pl/wcrft2.git
(git clone http://nlp.pwr.edu.pl/wcrft2.git)
powinno już działać poprawnie.

Also available in: Atom PDF