Zadanie #7988

Tworzenie schematów anotacji przez użytkowników

Added by Michał Marcińczuk over 6 years ago. Updated almost 6 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:09 May 2017
Priority:NormalnyDue date:26 May 2017
Assignee:Michał Marcińczuk% Done:

100%

Category:-
Target version:-

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk almost 6 years ago

  • Status changed from Przypisany to Zamknięty
  • % Done changed from 0 to 100

Also available in: Atom PDF