Błąd #7682

kojarzenie anotacji

Added by Marcin Oleksy about 6 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:21 Mar 2017
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:-% Done:

100%

Category:-
Target version:-

Description

W przypadku dodania kategorii anotacji, której dłuższa bądź krótsza nazwa pokrywa się z już istniejąca anotacją (wielkie litery wydają się nie mieć znaczenia), Inforex łączy ze sobą te dwie kategorie w ten sposób, że anotacje powiązane ze "starą" kategorią zostają podpięte również do "nowej" kategorii, a zmiana krótszej nazwy jednej kategorii pociąga za sobą zmianę krótszej nazwy drugiej kategorii. Nie można usunąć tego problemu z poziomu GUI administratora.

History

#1 Updated by Jan Kocoń about 6 years ago

Sugerowane przerobienie wszystkiego tak, by działało tylko na IDkach, a nie na short_name. Błąd wynika również z konieczności stosowania unikalnych short_name, a ten warunek nie jest sprawdzany przy dodawaniu nowych anotacji.

#2 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Status changed from Nowy to Zamknięty
  • % Done changed from 0 to 100

Ta zmiana została wprowadzona. Wprawdzie jest inny błąd, ale ten wątek został wykonany.

Also available in: Atom PDF