Organizacyjne #7657

Organizacyjne [Mikołaj Szewczyk]

Added by Michał Marcińczuk over 6 years ago. Updated almost 5 years ago.

Status:Nowy
Priority:Niski
Assignee:-

Description

W tym zagadnieniu można raportować godziny związane z pracami organizacyjnymi, tj. przygotowanie środowiska pracy, instalacja systemu. Generalnie wszystko to, co nie podpada pod inne zdefiniowane zadania.

Ponieważ jest to zbiorcze zagadnienie, należy podać informację, jakiego typu zadania były realizowane w ramach raportowanych godzin.

History

#1 Updated by Mikołaj Szewczyk over 6 years ago

  • % Done changed from 0 to 80
  • Estimated time set to 6.50

#2 Updated by Mikołaj Szewczyk over 6 years ago

  • % Done changed from 80 to 100
  • Estimated time changed from 6.50 to 8.00

#3 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • % Done changed from 100 to 0
  • Estimated time deleted (8.00)

#4 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Tracker changed from Wsparcie to Organizacyjne
  • Subject changed from Organizacyjne to Organizacyjne [Mikołaj Szewczyk]

Also available in: Atom PDF