Zadanie #7574

Pakiet #7543: Mechanizm eksportu z poziomu GUI

Mechanizm informowania o postępie eksportu

Added by Michał Marcińczuk almost 7 years ago. Updated almost 6 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:06 Feb 2017
Priority:NormalnyDue date:16 Feb 2017
Assignee:Mikołaj Szewczyk% Done:

100%

Category:-Estimated time:6.00 hours
Target version:Release 2018.02.16

Description

Dodać monitorowanie postępu eksportu oraz informacji o długości kolejki. Obecnie postęp eksportu jest reprezentowany przez jeden z trzech stanów: w kolejce, przetwarzane i zakończone. Przy dłuższej kolejce lub dłuższym eksporcie nie widać, że coś się dzieje.

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk almost 6 years ago

  • Assignee changed from Michał Marcińczuk to Mikołaj Szewczyk
  • Target version set to Release 2018.02.16

#2 Updated by Michał Marcińczuk almost 6 years ago

  • Estimated time changed from 8.00 to 6.00

#3 Updated by Michał Marcińczuk almost 6 years ago

  • Due date changed from 28 Feb 2017 to 16 Feb 2017
  • Start date changed from 10 Jan 2017 to 06 Feb 2017

#4 Updated by Mikołaj Szewczyk almost 6 years ago

  • % Done changed from 0 to 90

#5 Updated by Mikołaj Szewczyk almost 6 years ago

  • Status changed from Przypisany to Rozwiązany
  • % Done changed from 90 to 100

#6 Updated by Michał Marcińczuk almost 6 years ago

  • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF