Zadanie #7573

Pakiet #7543: Mechanizm eksportu z poziomu GUI

Dodać obsługę błędów

Added by Michał Marcińczuk almost 7 years ago. Updated almost 6 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:10 Jan 2017
Priority:NormalnyDue date:28 Feb 2017
Assignee:Mikołaj Szewczyk% Done:

100%

Category:-Estimated time:6.00 hours
Target version:Release 2018.02.16

Description

Dodać obsługę błędów, które mogą się pojawić podczas eksportu. Informację o błędach należy przechwycić i zapisać w polu message dla eksportu. W przypadku wystąpienia błędu należy ustawić status eksportu na error.

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk almost 6 years ago

  • Assignee changed from Michał Marcińczuk to Mikołaj Szewczyk
  • Target version set to Release 2018.02.16

#2 Updated by Michał Marcińczuk almost 6 years ago

  • Estimated time changed from 8.00 to 6.00

#3 Updated by Mikołaj Szewczyk almost 6 years ago

  • % Done changed from 0 to 30

#4 Updated by Mikołaj Szewczyk almost 6 years ago

  • % Done changed from 30 to 40

#5 Updated by Mikołaj Szewczyk almost 6 years ago

  • % Done changed from 40 to 80

#6 Updated by Mikołaj Szewczyk almost 6 years ago

  • Status changed from Przypisany to Rozwiązany
  • % Done changed from 80 to 100

#7 Updated by Michał Marcińczuk almost 6 years ago

  • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF