Zadanie #7572

Pakiet #7543: Mechanizm eksportu z poziomu GUI

Zapis statystyk eksportowanych elementów do paczki z korpusem

Added by Michał Marcińczuk over 6 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:10 Jan 2017
Priority:NormalnyDue date:31 Jan 2017
Assignee:Mikołaj Szewczyk% Done:

100%

Category:-Estimated time:4.00 hours
Target version:Release 2018.02.16

Description

Podczas eksportu skrypt do eksportu wypisuje na standardowe wyjście statystyki eksportowanych elementów. Należy zapisać te statystyki do pliku i umieścić w paczce z eksportowanymi danymi oraz zapisać do bazdy danych z możliwością podglądu w historii eksportu.

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Assignee changed from Michał Marcińczuk to Mikołaj Szewczyk
  • Target version set to Release 2018.02.16

#2 Updated by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago

  • % Done changed from 0 to 80

#3 Updated by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago

  • Status changed from Przypisany to Rozwiązany
  • % Done changed from 80 to 100

#4 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF