Zadanie #7571

Pakiet #7543: Mechanizm eksportu z poziomu GUI

Możliwość definicji eksportu lematów anotacji i relacji między anotacjami

Added by Michał Marcińczuk almost 7 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:10 Jan 2017
Priority:NormalnyDue date:31 Jan 2017
Assignee:Mikołaj Szewczyk% Done:

100%

Category:-Estimated time:6.00 hours
Target version:Release 2018.02.16

Description

Obecnie można zdefiniować zbiory i podzbiory anotacji do eksportu. Mechanizm eksportu umożliwia eksportowanie także lematów anotacji oraz relacji między anotacjami. Należy dodać w GUI możliwość definicji tych elementów do eksportu.

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk almost 6 years ago

  • Assignee changed from Michał Marcińczuk to Mikołaj Szewczyk
  • Target version set to Release 2018.02.16

#2 Updated by Mikołaj Szewczyk almost 6 years ago

chunks=3,4:annotation_set_id=7&lemma_annotation_set_id=1&relation_set_id=7
Podwójne checkboxy dla annotation setów - jeden dla lematów, jeden dla zbiorów.
Wybór relacji (tak jak annotation setów)

#3 Updated by Mikołaj Szewczyk almost 6 years ago

  • Status changed from Przypisany to Rozwiązany
  • % Done changed from 0 to 100

#4 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF