Zadanie #7570

Pakiet #7543: Mechanizm eksportu z poziomu GUI

Możliwość definicji indeksów plików

Added by Michał Marcińczuk almost 7 years ago. Updated almost 6 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:10 Jan 2017
Priority:NormalnyDue date:31 Jan 2017
Assignee:Mikołaj Szewczyk% Done:

100%

Category:-Estimated time:6.00 hours
Target version:Release 2018.02.16

Description

Dodać do GUI możliwość definicji indeksów plików, które będą eksportowane z dokumentami.

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk almost 7 years ago

  • Due date set to 31 Jan 2017

#2 Updated by Michał Marcińczuk almost 6 years ago

  • Assignee changed from Michał Marcińczuk to Mikołaj Szewczyk
  • Target version set to Release 2018.02.16

#3 Updated by Mikołaj Szewczyk almost 6 years ago

Kolejny element analogicznie do selectors i extractors - indices. Użytkownik wpisuje nazwę pliku i wybiera flage i status flagi.

INDICES=()INDICES+=('index.list:clean=3,4')INDICES+=('index_names.list:names=3')INDICES+=('index_names_rel.list:name rel=3,4')INDICES+=('index_chunks_rel.list:chunk rel=3,4')INDICES+=('index_wsd_nv.list:wsdnv=3,4')INDICES+=('index_chunks.list:chunks=3,4')INDICES+=('index_coref.list:coref=3')INDICES+=('index_timex.list:timex=3')INDICES+=('index_events.list:events=4&ev_g1=4&ev_g2=3&ev_g3=3&ev_s1=4')INDICES+=('index_events_g0.list:ev_s1=4')INDICES+=('index_events_g1.list:ev_g1=4')INDICES+=('index_events_g2.list:ev_g2=3')INDICES+=('index_events_g3.list:ev_g3=3')INDICES+=('index_spatial.list:sp_2=3')INDICES+=('index_zero_verb.list:zero verb=3')INDICES+=('index_keywords.list:key=3')INDICES+=('index_timex_local.list:timexnorm=3')INDICES+=('index_serol.list:serol_2=3')INDICES+=('index_timex_global.list:timexnormglobal=3')INDICES+=('index_names_lemma.list:ne lemma=3')INDICES+=('index_spatial_rel.list:sp rel=3')Wysłano:13:17Od:Michał Marcińczukindex_names.list:names=3

#4 Updated by Mikołaj Szewczyk almost 6 years ago

  • % Done changed from 0 to 40

#5 Updated by Mikołaj Szewczyk almost 6 years ago

  • Status changed from Przypisany to Rozwiązany
  • % Done changed from 40 to 100

#6 Updated by Michał Marcińczuk almost 6 years ago

  • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF