Zadanie #7569

Pakiet #7543: Mechanizm eksportu z poziomu GUI

Udokumentować uruchamianie procesu do eksportowania korpusów

Added by Michał Marcińczuk over 6 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:PrzypisanyStart date:10 Jan 2017
Priority:NormalnyDue date:31 Jan 2017
Assignee:Michał Marcińczuk% Done:

0%

Category:-Estimated time:2.00 hours
Target version:Release TBD

Description

Proces do eksportowania korpusów został uruchomiany poprzez narzędzie supervisor. Należy opisać, w jaki sposób konfiguruje się procesy w supervisor, aby możliwe było wykorzystanie tego mechanizmu do innych zadań.

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk over 6 years ago

  • Due date set to 31 Jan 2017

#2 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Target version set to Release TBD

Also available in: Atom PDF