Pakiet #7543

Mechanizm eksportu z poziomu GUI

Added by Michał Marcińczuk almost 7 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:PrzypisanyStart date:02 Jan 2017
Priority:NiskiDue date:16 Feb 2018
Assignee:Michał Marcińczuk% Done:

72%

Category:-Estimated time:64.00 hours
Target version:Release TBD

Subtasks

Zadanie #7544: Dodanie nowego eksportu z poziomu GUIZamkniętyMichał Marcińczuk

Zadanie #7545: Proces do eksportu działający na serwerzeZamkniętyMichał Marcińczuk

Zadanie #7569: Udokumentować uruchamianie procesu do eksportowania korpusówPrzypisanyMichał Marcińczuk

Zadanie #7570: Możliwość definicji indeksów plikówZamkniętyMikołaj Szewczyk

Zadanie #7571: Możliwość definicji eksportu lematów anotacji i relacji m...ZamkniętyMikołaj Szewczyk

Zadanie #7572: Zapis statystyk eksportowanych elementów do paczki z korp...ZamkniętyMikołaj Szewczyk

Zadanie #7573: Dodać obsługę błędówZamkniętyMikołaj Szewczyk

Zadanie #7574: Mechanizm informowania o postępie eksportuZamkniętyMikołaj Szewczyk

Zadanie #8471: Exporter relation_set_id=NUM powinien eksportować tylko r...ZamkniętyMikołaj Szewczyk

Zadanie #8453: Uzupełnienie modułu do eksportu danych o możliwość ekspor...ZamkniętyMikołaj Szewczyk

Zadanie #8472: Eksport relacji w trybie agreement dla wskazanego użytkow...NowyMichał Marcińczuk

Zadanie #8457: Grupowanie eksportów po parent_export_idNowy

Zadanie #8454: Dodanie opcji ponownego wykonania już zdefiniowanego dump...Nowy

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Target version set to Release TBD

#2 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Tracker changed from Zadanie to Pakiet

Also available in: Atom PDF