Zadanie #7538

Przygotować dokumentację dla mechanizmu badania zgodności anotacji

Added by Michał Marcińczuk almost 7 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:PrzypisanyStart date:12 Dec 2016
Priority:NormalnyDue date:13 Jan 2017
Assignee:Michał Marcińczuk% Done:

70%

Category:-Estimated time:16.00 hours
Target version:Release TBD

Description

Opis powinien zawierać:
 • jak włączyć tryb badania zgodności,
  • role dla użytkowników,
  • flagi do śledzenia postępu prac,
 • jak użytkownicy powinni wprowadzać anotacje w trybie badania zgodności,
 • opis perspektywy do analizy zgodności na poziomie zbioru dokumentów,
 • opis procesu uzgadniania anotacji na poziomie poszczególnych dokumentów.

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk almost 7 years ago

 • Estimated time set to 16.00

#2 Updated by Michał Marcińczuk over 6 years ago

 • % Done changed from 0 to 70

#3 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

 • Target version set to Release TBD

Also available in: Atom PDF