Zadanie #7537

Zadanie #7535: Badanie zgodności anotacji

Możliwość wyboru kilku zbiorów/podzbiorów anotacji

Added by Michał Marcińczuk almost 7 years ago. Updated over 6 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:12 Dec 2016
Priority:NormalnyDue date:13 Jan 2017
Assignee:Michał Marcińczuk% Done:

100%

Category:-Estimated time:6.00 hours
Target version:-

Description

Obecnie można poddać ocenie tylko jeden wskazany zbiór anotacji. Należy dodać możliwość oceny kilku zbiorów/podzbiorów anotacji.

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk almost 7 years ago

  • Parent task set to #7535

#2 Updated by Michał Marcińczuk almost 7 years ago

  • Estimated time set to 6.00

#3 Updated by Michał Marcińczuk over 6 years ago

  • Status changed from Przypisany to Rozwiązany
  • % Done changed from 0 to 100

#4 Updated by Michał Marcińczuk over 6 years ago

  • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF