Zadanie #7536

Zadanie #7535: Badanie zgodności anotacji

Możliwość porówniania anotacji wskazanego użytkownika z anotacjami final

Added by Michał Marcińczuk almost 7 years ago. Updated over 6 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:12 Dec 2016
Priority:NormalnyDue date:13 Jan 2017
Assignee:Michał Marcińczuk% Done:

100%

Category:-Estimated time:4.00 hours
Target version:-

Description

Dodać możliwość porównania zbioru anotacji agreement dodanych przez wskazanego użytkownika, ze zbiorem anotacji oznaczonych jako final.

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk almost 7 years ago

  • Parent task set to #7535

#2 Updated by Michał Marcińczuk almost 7 years ago

  • Estimated time set to 4.00

#3 Updated by Michał Marcińczuk over 6 years ago

  • Status changed from Przypisany to Rozwiązany
  • % Done changed from 0 to 100

#4 Updated by Michał Marcińczuk over 6 years ago

  • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF