Zadanie #7535

Badanie zgodności anotacji

Added by Michał Marcińczuk almost 7 years ago. Updated almost 7 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:12 Dec 2016
Priority:NormalnyDue date:13 Jan 2017
Assignee:Michał Marcińczuk% Done:

100%

Category:-Estimated time:10.00 hours
Target version:-

Description

Dodać mechanizm pozwalający na badanie zgodności anotacji wprowadzonych przez dwóch anotatorów.


Subtasks

Zadanie #7536: Możliwość porówniania anotacji wskazanego użytkownika z a...ZamkniętyMichał Marcińczuk

Zadanie #7537: Możliwość wyboru kilku zbiorów/podzbiorów anotacjiZamkniętyMichał Marcińczuk

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk almost 7 years ago

  • Status changed from Przypisany to Rozwiązany

#2 Updated by Michał Marcińczuk almost 7 years ago

  • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF