Zadanie #7478

Funckjca w Jawie dzielące pliki na mniejsze

Added by Tomasz Walkowiak about 7 years ago. Updated about 6 years ago.

Status:GotowyStart date:09 Nov 2016
Priority:PilnyDue date:
Assignee:Kamil Tagowski% Done:

100%

Category:-
Target version:-

Description

Opracować metodę dzielącą pliki na kawałki:

void divide(String file,String out_dir,String name,long maxsize, List<String> resultFiles);

Funkcja ma podzielić plik zdefiniowany przez nazwę file na kawałki (o rozmiarze ok. maxsize).
Funkcja ma utworzyć podzielone pliki i zwrocić ich nazwy w resultFiles.
Pliki docelowe mają być umieszczone w katalogu out_dir a ich nazwy mają mieć strukturę name_@id@. Gdzie id jest kolejną liczbą całkowitą.

Podział ma być "lekko" inteligentny:
- po końcu zdania (jak się da),
- jak nie to po końcu wyrazu (białe znaki)
- ostatni plik nie może być zbyt mały (tzn. poniżej 0.3*maxsize)
- thread-safe
Opcjonalnie:
- funkcja nie powinna czytać całego pliku wejściowego do pamięci (szczególnie jak plik jest duży)

Divide.java Magnifier (3.99 KB) Kamil Tagowski, 20 Oct 2017 11:02

History

#1 Updated by Kamil Tagowski about 6 years ago

  • File Divide.javaMagnifier added
  • Status changed from Nowy to Gotowy
  • % Done changed from 0 to 100

Wykorzystano prymitywne pdoejście opierające się o wykrywanie kropki. W razie dokładniejszego podziału trzeba zastosować wyrażenia RegEx wykrywające kropkę jako koniec zdanie a nie jako skrót np. inż.

Also available in: Atom PDF