Zadanie #7476

Parametr f i c w trybie uczenia dla CrfppChunker

Added by Michał Marcińczuk almost 7 years ago.

Status:NowyStart date:04 Nov 2016
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:-% Done:

0%

Category:-
Target version:-

Description

Parametry uczenia modelu CRF (f i c) są na sztywno ustawione w kodzie CrfppChunker. Należy dodać do pliku konfiguracyjnego parametry, które pozwolą na zmianę wartości tych parametrów.

Also available in: Atom PDF