Zadanie #7410

Kompresja ccl

Added by Marcin Pol about 7 years ago. Updated almost 6 years ago.

Status:RozwiązanyStart date:20 Sep 2016
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Kamil Tagowski% Done:

100%

Category:-
Target version:-

Description

Testy kompresji:

echo "zamknięty dla dzieci" | wcrft-app nkjp_e2.ini -i text -o ccl -

wcrft-app nkjp_e2.ini -i ccl -o ccl tmp.ccl

History

#1 Updated by Kamil Tagowski almost 7 years ago

  • Status changed from Nowy to Przypisany
  • % Done changed from 0 to 90

Branch: ccl.compression

#2 Updated by Kamil Tagowski almost 7 years ago

Testowanie kompresji:

wcrft nkjp_e2.ini -i ccl -o ccl:gz test1.ccl > test1.ccl.gz

Testowanie dekompresji:

wcrft nkjp_e2.ini -i ccl:gz -o ccl test1.ccl.gz > test1.ccl

#3 Updated by Kamil Tagowski over 6 years ago

git clone -b ccl-compression :corpus2.git

Ponowne wgranie projektu na gita, ze względu na brak wersji z kompresją na gicie. (prawdopodobnie moja wina - branch tylko lokalnie)

Nazwa nowego brancha: ccl-compression:

Do kompilacji wymagana biblioteka zlibcomplete:

Zaimplementowana została też wersja korzystająca z kompresji w bibliotece boost, także możliwa jest jej zmiana.
--------------------------------------

Implementacja wykorzystująca biblioteke zlibcomplete została porzucona.

#4 Updated by Kamil Tagowski almost 6 years ago

  • Status changed from Przypisany to Rozwiązany
  • % Done changed from 90 to 100

Zmiany udostępniono w gałęzi master.

Also available in: Atom PDF