Zadanie #6959

Przygotowanie szablonu cech dla reguł

Added by Michał Marcińczuk about 8 years ago. Updated over 6 years ago.

Status:OdrzuconyStart date:07 May 2015
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Michał Krautforst% Done:

0%

Category:-
Target version:-

Description

Zadanie będzie polegało:
1. Dodanie nowej cechy do Linera pozwalającej na testowanie wartości wskazanej cechy, definicja:

test-name:feature:equal:value

Przykład:
test-orth-pan:orth:equal:Pan

Cecha będzie generowała wartość 0 lub 1.

2. Wygenerowanie listy cech i szablonów cech dla załączonych plików z regułami.

f70.txt Magnifier (2.75 KB) Michał Marcińczuk, 07 May 2015 10:03

f70-template.txt Magnifier (1.86 KB) Michał Marcińczuk, 07 May 2015 10:03

ga_k_2_005_rules.txt Magnifier (150 KB) Michał Marcińczuk, 07 May 2015 10:03

ga_k_2_006_rules.txt Magnifier (156 KB) Michał Marcińczuk, 07 May 2015 10:03

ga_k_2_007_rules.txt Magnifier (157 KB) Michał Marcińczuk, 07 May 2015 10:03

ga_k_2_008_rules.txt Magnifier (152 KB) Michał Marcińczuk, 07 May 2015 10:03

ga_k_2_009_rules.txt Magnifier (152 KB) Michał Marcińczuk, 07 May 2015 10:03

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk about 8 years ago

  • Description updated (diff)

#2 Updated by Michał Marcińczuk over 6 years ago

  • Status changed from Przypisany to Odrzucony

Also available in: Atom PDF