Zadanie #6741

Lematyzacja na podstawie korpusu

Added by Michał Marcińczuk almost 9 years ago. Updated about 7 years ago.

Status:NowyStart date:16 Feb 2015
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:-% Done:

0%

Category:-
Target version:-

lemmatization_results.7z (140 KB) Michał Krautforst, 19 Feb 2015 16:39

lemmatization_propagate.7z - wyniki dla nazw rozpoznanych z wykorzystaniem propagacji (140 KB) Michał Krautforst, 19 Feb 2015 16:47

lemmatize_results_sorted.7z (175 KB) Michał Krautforst, 23 Feb 2015 14:24

lemmatization_full.7z (134 KB) Michał Krautforst, 24 Feb 2015 17:05

closest_noms.7z (66 KB) Michał Krautforst, 26 Feb 2015 14:58

malt_patterns.csv.7z (219 KB) Michał Krautforst, 03 Mar 2015 17:20

patterns_kpwr_top9.7z (124 KB) Michał Krautforst, 12 Mar 2015 15:45

categories.csv Magnifier (283 KB) Michał Krautforst, 17 Mar 2015 12:41

categories.csv Magnifier (629 KB) Michał Krautforst, 17 Mar 2015 15:21

History

#1 Updated by Michał Krautforst almost 9 years ago

  • File lemmatization_results.7z added

#2 Updated by Michał Krautforst almost 9 years ago

  • File deleted (lemmatization_results.7z)

#3 Updated by Michał Krautforst almost 9 years ago

  • File lemmatiozation_text_forms.7z added

#4 Updated by Michał Krautforst almost 9 years ago

  • File deleted (lemmatiozation_text_forms.7z)

#5 Updated by Michał Krautforst almost 9 years ago

  • File lemmatization_results.7z added

#6 Updated by Michał Krautforst almost 9 years ago

  • File deleted (lemmatization_results.7z)

#9 Updated by Michał Krautforst almost 9 years ago

wyniki dla wariantu 0 i 1 (zwiniete anotacje), pliki posortowane alfabetycznie

#10 Updated by Michał Krautforst almost 9 years ago

wyniki z rowna liczba nazw na wyjsciu

#11 Updated by Michał Krautforst almost 9 years ago

najbliższe formy mianownikowe dla wyznaczonych form mianownikowych

#12 Updated by Michał Krautforst almost 9 years ago

wzorce z maltparsera, poprawność wyników do zweryfikowania

#13 Updated by Michał Krautforst over 8 years ago

korpus kpwr (top9) - wzorce wraz z macierzą częstotliwości dla kategorii

#14 Updated by Michał Krautforst over 8 years ago

wyniki kategoryzacji na podstawie kpwr top9

#15 Updated by Michał Krautforst over 8 years ago

wyniki dla 3 najbardziej prawdopodobnych kategorii wraz z wartością miary

#16 Updated by Michał Marcińczuk about 7 years ago

  • Assignee deleted (Michał Krautforst)

Also available in: Atom PDF