Wsparcie #6605

Nowy plik segment.srx

Added by Jan Kocoń over 8 years ago. Updated over 8 years ago.

Status:NowyStart date:13 Jan 2015
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:-% Done:

0%

Category:-
Target version:-

Description

W repozytorium languagetool jest nowy plik segment.srx. Jest nowszy (ostatnie zmiany sprzed miesiąca) i większy (5614 linii) od obecnego (4206 linii), jednak nie wszystkie reguły podziału się poprawnie kompilują. Dostosowanie czytnika srx do bieżącego pliku srx może skutować tym, że nasz tokenizer będzie działał znacznie lepiej niż obecnie. Źródło:
https://github.com/languagetool-org/languagetool/blob/96e5628e6f4d3ba26c82e74ac10374cec6e087dc/languagetool-core/src/main/resources/org/languagetool/resource/segment.srx

segment.srx (151 KB) Jan Kocoń, 13 Jan 2015 21:52

History

#1 Updated by Jan Kocoń over 8 years ago

Wyrzuciłem jedną regułę, z którą był problem i tokenizer resztę wczytuje. W załączniku poprawiony plik segment.srx.

Also available in: Atom PDF