Błąd #6578

Problem z obsługą tagów <prop> i encji HTML

Added by Jan Kocoń almost 9 years ago. Updated almost 9 years ago.

Status:RozwiązanyStart date:05 Jan 2015
Priority:NormalnyDue date:12 Jan 2015
Assignee:-% Done:

100%

Category:-
Target version:-

Description

Problem leży najprawdopodobniej w piśniku ccl. Przykładowy fragment pliku, dla którego występuje błąd:

  <tok>
  <orth>firma</orth>
  <lex disamb="1"><base>firma</base><ctag>subst:sg:nom:f</ctag></lex>
  <ann chan="nam_eve">0</ann>
  <ann chan="nam_loc">0</ann>
  <ann chan="nam_org">0</ann>
  </tok>
  <tok>
  <orth>Bögl</orth>
  <lex disamb="1"><base>Bögl</base><ctag>ign</ctag></lex>
  <ann chan="nam_eve">0</ann>
  <ann chan="nam_loc">0</ann>
  <ann chan="nam_org">1</ann>
  <prop key="nam_org:lemma">Bögl &amp; Krýsl</prop>
  </tok>
  <tok>
  <orth>&amp;</orth>
  <lex disamb="1"><base>&amp;</base><ctag>interp</ctag></lex>
  <ann chan="nam_eve">0</ann>
  <ann chan="nam_loc">0</ann>
  <ann chan="nam_org">1</ann>
  </tok>

Chodzi o linijkę:

<prop key="nam_org:lemma">Bögl &amp; Krýsl</prop>

Po przetworzeniu (np. przy pomocy corpus-get) pliku zawierającego tę zawartość poleceniem:

corpus-get -i ccl -o ccl -t nkjp agora-1.1.0-names-disamb/articles/00107679.xml > out2.xml

linijka wygląda tak:

<prop key="nam_org:lemma">Bögl & Krýsl</prop>

Na wyjściu powinniśmy otrzymać to samo, co trafiło na wejście. Ponowna próba przetworzenia wyjścia poleceniem:

corpus-get -i ccl -o ccl -t nkjp out2.xml > out3.xml

Powoduje wyświetlenie błędu:

XML Error: xmlParseEntityRef: no name

terminate called after throwing an instance of 'xmlpp::parse_error'
 what(): Document not well-formed.
Line 239, column 21 (fatal):
xmlParseEntityRef: no name

Aborted (core dumped)

Linijka na którą wskazuje wyjątek zawiera niewyeskejpowany ampersand. Podobnie jest po podwójnym przetwarzaniu iobberem oraz nawet najnowszym wcrft-app. Do poprawki!

History

#1 Updated by Jan Kocoń almost 9 years ago

 • Description updated (diff)

#2 Updated by Radosław Warzocha almost 9 years ago

 • Due date set to 12 Jan 2015
 • Status changed from Nowy to Rozwiązany
 • % Done changed from 0 to 100

Wrzucone do repo

Also available in: Atom PDF