Propozycja #6501

Losowanie dokumentów / flag

Added by Jan Kocoń over 8 years ago.

Status:NowyStart date:15 Dec 2014
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:-% Done:

0%

Category:-
Target version:-

Description

Funkcja umożliwiająca wylosowanie x dokumentów z korpusu dla których flaga y będzie ustawiona na z.

Also available in: Atom PDF