Błąd #6498

CascadeChunker nie sprawdza istnienia chunkerów

Added by Michał Marcińczuk almost 9 years ago. Updated almost 7 years ago.

Status:NowyStart date:15 Dec 2014
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:-% Done:

0%

Category:-
Target version:-

Description

Jeżeli w opisie dla CascadeChunker poda się nazwę chunkera, który nie istnieje, to brana pusta referencja bez zgłoszenia błędu. Błąd ujawnia się jako:

java.lang.NullPointerException
  at g419.liner2.api.chunker.ensemble.CascadeChunker.chunk(CascadeChunker.java:35)
  at g419.liner2.cli.action.ActionEval.evaluate(ActionEval.java:172)
  at g419.liner2.cli.action.ActionEval.run(ActionEval.java:130)
  at g419.liner2.cli.Main.main(Main.java:75)

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk almost 7 years ago

Obecnie jest to komunikat postaci:

Failed to chunk a sentence in document articles/00107364
java.lang.NullPointerException
  at g419.liner2.api.chunker.ensemble.CascadeChunker.chunk(CascadeChunker.java:71)
  at g419.liner2.api.chunker.PropagateChunker.chunk(PropagateChunker.java:54)
  at g419.liner2.cli.action.ActionEval.evaluate(ActionEval.java:173)
  at g419.liner2.cli.action.ActionEval.run(ActionEval.java:130)
  at g419.lib.cli.ActionSelector.run(ActionSelector.java:61)
  at g419.liner2.cli.Main.main(Main.java:31)
Error: null

Also available in: Atom PDF