Propozycja #6465

Spersonalizowana anotacja i analiza zgodności

Added by Jan Kocoń almost 9 years ago. Updated almost 9 years ago.

Status:NowyStart date:08 Dec 2014
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:-% Done:

0%

Category:-
Target version:-

Description

Dodanie funkcji wyboru spersonalizowanych anotacji, widocznych tylko dla wybranego użytkownika (ustawiane przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami jako zadanie anotacji - z opcją wyboru dokumentów do anotacji, anotatorów z listy). Funkcjonalność ta ma umożliwiać dodawanie anotacji w ramach jednego dokumentu przez wielu anotatorów, przy czym każdy anotator widzi tylko swoją pracę. Później na takich danych można analizować zgodność. Anotacje będą miały ID użytkownika, który je wprowadził oraz status "w opracowaniu". Anotator może po skończonym zadaniu ustawić cząstkową flagę dokumentu (np. TIMEX agreement) na "gotowy" i ten status będzie przypisany zarówno do dokumentu jak i do tego użytkownika (jedna flaga - wiele statusów tego samego typu od różnych użytkowników). Należy również utworzyć dodatkową perspektywę do analizy zgodności ("Agreement"), gdzie będzie możliwość wyznaczenia miary Positive Specific Agreement (może również inne?) dla wybranych anotatorów, dokumentów (lista dokumentów powinna zawierać informację o cząstkowych flagach) i anotacji (wraz z wariantami: zgodność dla granic, granice + klasy, szczegółowy raport). Dodatkowo perspektywa ma być pomocna w uzgadnianiu przypadków, w których anotatorzy nie są zgodni. Na etapie uzgadniania wszystkie anotacje, gdzie anotatorzy w pełni są zgodni co do klas i granic, będą automatycznie dodawane z ID użytkownika uzgadniającego oraz statusem np. "gotowy". Pozostałe anotacje będą wyświetlane zbiorczo w postaci klonów zdań (ilu anotatorów, tyle kopii zdań z naniesionymi anotacjami poszczególnych anotatorów) - dla każdego zdania, gdzie pojawiła się niezgodność. Rolą osoby uzgadniającej jest wprowadzenie ostatecznej anotacji z wykorzystaniem perspektywy Annotator (praca z wykorzystaniem 2 okien przeglądarki: w jednym perspektywa Annotator, w drugim Agreement). Po uzgodnieniu całego dokumentu użytkownik uzgadniający ustawia odpowiednią flagę dokumentu (np. "TIMEX agreement") na "gotowy".

History

#1 Updated by Jan Kocoń almost 9 years ago

Można jeszcze się przyjrzeć jak przygotowała analizę zgodności konkurencja

Also available in: Atom PDF