Propozycja #6464

Czyszczenie korpusu z anotacji

Added by Jan KocoĊ„ about 9 years ago.

Status:NowyStart date:08 Dec 2014
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:-% Done:

0%

Category:-
Target version:-

Description

Opcja czyszczenia korpusu z anotacji wybranego typu (lub wszystkich).

Also available in: Atom PDF