Propozycja #6459

Implementacja i testy wydajnościowe CCL-IO z użyciem JAXB i bean mappera

Added by Filip Malczak almost 9 years ago. Updated almost 7 years ago.

Status:NowyStart date:03 Dec 2014
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:-% Done:

0%

Category:-
Target version:Liner 2.5

Description

  1. implementacja warstwy serializacji - JAXB
  2. implementacja warstwy mapującej - przypuszczalnie Dozer (i być może ręczne wstawki)
  3. testy wydajnościowe
    • dla zbioru pomniejszych plików / dla dużego pliku
    • dla obu implementacji (dotychczasowej SAX i tej o której mowa)
    • wydajność czasowa i pamięciowa

ccl.dtd - DTD na podstawie którego zostanie wygenerowane XSD użyte z JAXB (źródło: repozytorium corpus2, katalog "doc", commit #e2288a049e4e77e6edffe2572c957208e79d8f53) (843 Bytes) Filip Malczak, 03 Dec 2014 13:45

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk almost 7 years ago

  • Assignee deleted (Filip Malczak)

Also available in: Atom PDF