Zadanie #6456

Masowa zmiana statusu flagi

Added by Michał Marcińczuk over 8 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:18 Jan 2017
Priority:NormalnyDue date:28 Feb 2017
Assignee:Mikołaj Szewczyk% Done:

100%

Category:-Estimated time:53.00 hours
Target version:-

Description

Dodać mochanizm pozwalający na masową zmianę statusu flagi. Mechanizm może być zintegrowany z obecnym widokiem listy dokumentów.

Pomysły:
 1. Okno do zarządzania zaznaczonymi dokumentami dodać jako panel z prawej strony pod "Available filters"
 2. Okno do zarządzania zaznaczonymi dokumentami:
  • liczba aktualnie zaznaczonych dokumentów,
  • przycisk zaznacz wszystkie dokumenty z bieżącej listy,
  • wyczyść listę zaznaczonych dokumentów,
  • wyświetl zaznaczone dokumentu,
 3. Identyfikatory zaznaczonych dokumentów mogą być przechowywane w ciasteczkach

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk almost 7 years ago

 • Assignee deleted (Jarosław Bernacki)

#2 Updated by Michał Marcińczuk over 6 years ago

 • Description updated (diff)
 • Due date set to 28 Feb 2017
 • Assignee set to Mikołaj Szewczyk
 • Start date changed from 28 Nov 2014 to 18 Jan 2017
 • Estimated time set to 16.00

#3 Updated by Mikołaj Szewczyk over 6 years ago

Dodanie checkboxów do tabeli, zapisywanie checkboxów w sesji (ich stan zapisuje się miedzy stronami), w panelu z boku dynamicznie pokazuje sie ilosc zaznaczonych checkboxow, checkboxy przypisane są do odpowiedniego korpusu (mozna np. zaznaczac w dwoch korpusach naraz)

#4 Updated by Mikołaj Szewczyk over 6 years ago

Podstawowa wersja skończona - możliwośc masowej zmiany flag, przyciski, które pozwalają dodać wszystkie dokumenty na danej stronie, usunąć wszystkie na danej stronie lub usunąć wszystkie na każdej ze stron.

#5 Updated by Michał Marcińczuk over 6 years ago

 • % Done changed from 0 to 80

#6 Updated by Michał Marcińczuk over 6 years ago

 • Estimated time changed from 16.00 to 53.00

#7 Updated by Michał Marcińczuk over 6 years ago

Rzeczy do zmiany:
 1. Zmiana nazwy tabeli z users_checkboxes na reports_users_selection
 2. Przeniesienie zapytań związanych z zaznaczaniem dokumentów do pliku engine/include/database/CDbReportUserSelection.php jako metody statyczne klasy ReportUserSelection
 3. Zastąpienie dokleniania parametrów zapytań przez znaczniki '?', z wartości parametrów podać jako tablica dla metod Database
 4. Użycie metod obiektu $db zamiast metod statycznych db_*

#8 Updated by Michał Marcińczuk over 6 years ago

Rzeczy do zrobienia:
 1. w getAllDocuments sql tworzony jest poprzez sklejenie argumentów,
 2. deleteDocuments — parametr $docs powinien być tablicą,
 3. przenieść zapytania sql z Ajax_report_set_report_flags do odpowiednich plików CDb*,
 4. przycisk Submit powinien się blokować do momentu zakończenia przetwarzania,
 5. informację o przetwarzania wyświetlić obok przycisku Submit

#9 Updated by Mikołaj Szewczyk about 6 years ago

 • % Done changed from 80 to 100

#10 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

 • Target version deleted (Release 2013.01.31)

#11 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

 • Status changed from Przypisany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF