Zadanie #6427

Dodać helpa dla liner2-daemon

Added by Michał Marcińczuk over 8 years ago. Updated over 6 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:24 Nov 2014
Priority:PilnyDue date:
Assignee:Michał Krautforst% Done:

100%

Category:-
Target version:Liner 2.4

Description

Jeżeli liner2-daemon zostanie uruchomiony bez wymaganych parametrów lub zostanie podany parametr -h należy wypisać help z listą oczekiwanych parametrów z ich opisem (analogicznie do liner2-cli).
Obecnie wyświetlany jest komunikat błędu:

g419.liner2.api.tools.ParameterException: Daemon mode: database access data required!
    at g419.liner2.daemon.DaemonThread.<init>(DaemonThread.java:77)
    at g419.liner2.daemon.Main.main(Main.java:21)

History

#1 Updated by Michał Krautforst over 8 years ago

  • Status changed from Przypisany to Rozwiązany
  • % Done changed from 0 to 100

#2 Updated by Michał Marcińczuk over 6 years ago

  • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF