Zadanie #6356

Konwersja reguł RIPPER-a do szablonów cech złożonych

Added by Michał Marcińczuk almost 9 years ago. Updated almost 7 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:03 Nov 2014
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Michał Krautforst% Done:

100%

Category:-
Target version:Liner 2.x

Description

Utworzyć nowy moduł o nazwie g419-tools, w którym będą umieszczane różnego rodzaju skrypty pomocnicze nie związane bezpośrednio z liner2 i innymi modułami. Moduł tools powinien być zorganizowany analogicznie do g419-liner2-cli.

Pierwszym skryptem w tym module będzie narzędzie do konwersji reguł RIPPER-a do szablonów cech. Poniżej jest przykładowa reguła RIPPER-a:

(closest-base--1-subst[0]_context[0] = gra#A) and (annotation_dicts>nam_pro_title+0 = E) => iobtag=B-nam_pro_software_game (2.0/0.0)

ta reguła powinna być przekonwertowana na następującą cechę złożoną:

closest-base--1-subst[0]_context[0]:0/annotation_dicts>nam_pro_title:0

Pełna lista reguł do konwersji:

(orth-2 = atomowego) => iobtag=B-nam_org_organization_sub (2.0/0.0)
(base[-1]_context[0] = most#A) => iobtag=B-nam_fac_bridge (3.0/0.0)
(hypernym-1[0]_context[0] = akwen#A) => iobtag=B-nam_loc_hydronym_lake (3.0/1.0)
(base[-4]_dict_person_first_nam[-3]_dict_person_last_nam[-2]_base[-1]_dict_person_last_nam[0] = info#O#O#.#O) => iobtag=B-nam_num_phone (2.0/0.0)
(base+0 = Pacyfik) => iobtag=B-nam_loc_hydronym_ocean (3.0/0.0)
(prefix-3+0 = Tae) => iobtag=B-nam_pro_vehicle (2.0/0.0)
(orth-1 = Start) => iobtag=B-nam_pro_vehicle (2.0/0.0)
(orth+0 = Sea_Legends) => iobtag=B-nam_pro_software_game (2.0/0.0)
(closest-base--1-subst[0]_context[0] = gra#A) and (annotation_dicts>nam_pro_title+0 = E) => iobtag=B-nam_pro_software_game (2.0/0.0)
(malt-1-base[0]_context[0] = woda#A) => iobtag=B-nam_loc_hydronym (2.0/0.0)
(dict_person_noun[0]_context[0] = B#A) and (annotation_dicts>nam_org_company+0 = C) and (case+0 = nom) => iobtag=B-nam_oth_position (4.0/1.0)
(closest-base--1-adj[-2]_context[0] = górski#A) => iobtag=B-nam_loc_land_peak (5.0/0.0)
(base[-1]_context[0] = licencja#A) => iobtag=B-nam_oth_license (4.0/0.0)
(annotation_dicts>nam_org_company[1]_context[0] = E#A) and (annotation_dicts>nam_loc_land_mountain+0 = E) => iobtag=B-nam_loc_land_mountain (3.0/1.0)
(suffix-2[0]_context[0] = dy#A) and (malt-3-relation+2 = adjunct) => iobtag=B-nam_loc_land_mountain (3.0/1.0)
(annotation_dicts>nam_fac_system+0 = E) => iobtag=B-nam_fac_system (7.0/3.0)
(malt-3-relation[0]_context[0] = comp_fin#A) and (gender+0 = n) and (malt-1-relation+0 = adjunct) => iobtag=B-nam_adj_person (6.0/2.0)
(orth+0 = Dnia_Edukacji_Narodowej) => iobtag=B-nam_eve_human_holiday (2.0/0.0)
(closest-base--1-subst[-1]_context[0] = listopad#A) and (base-1 = w) => iobtag=B-nam_eve_human_holiday (2.0/0.0)
(base[0]_context[0] = internauta#A) => iobtag=B-nam_org_group (2.0/0.0)
(malt-3-base+0 = wódz) => iobtag=B-nam_org_group (2.0/0.0)
(orth[-1]_context[0] = "#A) and (orth[-2]_context[0] = A) and (orth+2 = -) => iobtag=B-nam_pro_title_article (3.0/0.0)
(orth[-1]_context[0] = "#A) and (hypernym-1+0 = praca) => iobtag=B-nam_pro_title_article (2.0/0.0)
(malt-2-base[-1]_context[0] = a#A) and (prefix-3+0 = Exc) => iobtag=B-nam_pro (2.0/0.0)
(base+0 = ooxml) => iobtag=B-nam_oth_data_format (3.0/0.0)
(base[-1]_context[0] = format#A) => iobtag=B-nam_oth_data_format (2.0/0.0)
(synonym+0 = XML) => iobtag=B-nam_oth_data_format (3.0/0.0)
(closest-base-1-subst[-1]_context[0] = ooxml#A) => iobtag=B-nam_oth_data_format (1.0/0.0)
(annotation_dicts>nam_loc_land_continent+0 = C) and (ne-first-base-1-subst+0 = NULL) => iobtag=B-nam_loc_land_region (3.0/0.0)
(starts_with_digit[0]_context[0] = 1#A) and (starts_with_upper_case-1 = 1) => iobtag=B-nam_num_house (9.0/0.0)
(annotation_dicts>nam_pro_media+0 = E) and (malt-1-relation+2 = conjunct) => iobtag=B-nam_pro_media (5.0/2.0)
(annotation_dicts>nam_pro_media+0 = E) and (prefix-1-2 = p) => iobtag=B-nam_pro_media (4.0/1.0)
(orth+0 = Radia_Wnet) => iobtag=B-nam_pro_media (3.0/1.0)
(annotation_dicts>nam_loc_gpe_admin1[0]_context[0] = E#A) and (annotation_dicts>nam_org_nation+2 = E) => iobtag=B-nam_loc_historical_region (3.0/0.0)
(dict_trigger_ext_region[-2]_context[0] = B#A) and (annotation_dicts>nam_loc_gpe_admin1+0 = E) => iobtag=B-nam_loc_historical_region (2.0/0.0)
(annotation_dicts>nam_pro_title_album+0 = C) and (synonym+0 = order) => iobtag=B-nam_pro_award (3.0/0.0)
(base[-1]_context[0] = tytuł#A) => iobtag=B-nam_pro_award (2.0/0.0)
(class[1]_context[0] = adj#A) and (orth-2 = ,) => iobtag=B-nam_pro_award (2.0/0.0)
(ne-first-base--1-subst+0 = zasługa) => iobtag=B-nam_pro_award (3.0/1.0)
(closest-base--2-subst[1]_context[0] = radio#A) => iobtag=B-nam_pro_media_radio (6.0/1.0)
(malt-2-base[2]_context[0] = NULL#A) and (orth+1 = –) and (gender+2 = m3) => iobtag=B-nam_pro_title_album (6.0/1.0)
(closest-base--1-adj[-2]_context[0] = studyjny#A) => iobtag=B-nam_pro_title_album (2.0/0.0)
(synonym[0]_context[0] = wojna#A) => iobtag=B-nam_eve (7.0/1.0)
(closest-base-1-subst[-2]_context[0] = powstanie#A) => iobtag=B-nam_eve (2.0/0.0)
(closest-base--1-subst[-2]_context[0] = konkurs#A) and (class+1 = interp) => iobtag=B-nam_pro_title_song (3.0/1.0)
(malt-1-base+1 = bieg_rok) => iobtag=B-nam_pro_title_song (2.0/0.0)
(annotation_dicts>nam_pro_media+0 = E) => iobtag=B-nam_pro_media_tv (17.0/7.0)
(closest-base--1-subst[0]_context[0] = osiedle#A) => iobtag=B-nam_loc_gpe_subdivision (9.0/1.0)
(closest-base--2-adj[-1]_context[0] = przedpołudniowy#A) => iobtag=B-nam_loc_gpe_subdivision (4.0/0.0)
(starts_with_lower_case[-2]_context[0] = 1#A) and (base-2 = program) => iobtag=B-nam_pro_title_tv (4.0/1.0)
(annotation_dicts>nam_pro_media[-1]_context[0] = E#A) => iobtag=B-nam_pro_title_tv (3.0/0.0)
(orth+0 = Wiadomości) => iobtag=B-nam_pro_title_tv (2.0/0.0)
(synonym[0]_context[0] = info#A) => iobtag=B-nam_pro_title_tv (2.0/0.0)
(pattern[0]_context[0] = UPPER_INIT#A) and (prefix-3+0 = Dar) => iobtag=B-nam_loc_country_region (3.0/0.0)
(closest-base--1-subst[1]_context[0] = pojezierze#A) => iobtag=B-nam_loc_country_region (3.0/0.0)
(annotation_dicts>nam_loc_gpe_admin1[0]_context[0] = E#A) and (malt-2-base+0 = region) => iobtag=B-nam_loc_country_region (2.0/0.0)
(annotation_dicts>nam_loc_historical_region[0]_context[0] = E#A) and (gender-2 = f) => iobtag=B-nam_loc_country_region (3.0/1.0)
(has_symbol[0]_context[0] = 1#A) and (malt-2-base-2 = ogłaszać) => iobtag=B-nam_eve_human_cultural (2.0/0.0)
(has_symbol[0]_context[0] = 1#A) and (malt-1-base-1 = the_BIG_read) => iobtag=B-nam_eve_human_cultural (2.0/0.0)
(starts_with_lower_case[-2]_context[0] = 1#A) and (ne-first-base-1-subst+0 = Ozorków) => iobtag=B-nam_eve_human_cultural (3.0/1.0)
(base[0]_context[0] = raj#A) => iobtag=B-nam_loc (4.0/0.0)
(orth+0 = Nawie) => iobtag=B-nam_loc (4.0/0.0)
(base-2 = raj) => iobtag=B-nam_loc (4.0/1.0)
(suffix-4[0]_context[0] = kowo#A) and (case+0 = gen) => iobtag=B-nam_loc (2.0/0.0)
(dict_trigger_ext_orgName[-2]_context[0] = B#A) and (malt-2-relation-1 = conjunct) => iobtag=B-nam_loc (3.0/1.0)
(dict_person_noun[0]_context[0] = B#A) and (agr1+1 = 1) and (closest-base--2-adj+2 = NULL) => iobtag=B-nam_liv_habitant (9.0/4.0)
(dict_person_noun[0]_context[0] = B#A) and (suffix-1+0 = k) => iobtag=B-nam_liv_habitant (2.0/0.0)
(annotation_dicts>nam_loc_gpe_city[0]_context[0] = O#A) and (malt-2-base+0 = felczer) => iobtag=B-nam_liv_habitant (2.0/0.0)
(malt-1-base[2]_context[0] = zająć#A) and (class+1 = subst) => iobtag=B-nam_liv_habitant (2.0/0.0)
(suffix-2[0]_context[0] = an#A) and (gender+2 = n) => iobtag=B-nam_liv_habitant (3.0/1.0)
(orth+0 = Włoch) => iobtag=B-nam_liv_habitant (3.0/1.0)
(synonym[0]_context[0] = traktat#A) => iobtag=B-nam_pro_title_treaty (12.0/2.0)
(annotation_dicts>nam_pro_model_car+0 = C) and (synonym+0 = porozumienie) => iobtag=B-nam_pro_title_treaty (4.0/0.0)
(orth+0 = TRIPS) => iobtag=B-nam_pro_title_treaty (2.0/0.0)
(annotation_dicts>nam_org_group_band[0]_context[0] = E#A) and (annotation_dicts>nam_org_group+0 = E) => iobtag=B-nam_org_group_band (14.0/3.0)
(annotation_dicts>nam_org_group_band[0]_context[0] = E#A) and (orth-1 = zespół) => iobtag=B-nam_org_group_band (2.0/0.0)
(annotation_dicts>nam_loc_land_continent+0 = E) => iobtag=B-nam_loc_land_continent (23.0/1.0)
(annotation_dicts>nam_pro_title[0]_context[0] = O#A) and (base+0 = Ewangelia) => iobtag=B-nam_pro_title_book (5.0/0.0)
(gender[1]_context[0] = null#A) and (base-2 = zapisać) => iobtag=B-nam_pro_title_book (2.0/0.0)
(prefix-4+0 = Brit) => iobtag=B-nam_pro_title_book (6.0/2.0)
(malt-3-base[1]_context[0] = NULL#A) and (orth+0 = Pieśń_nad_pieśniami) => iobtag=B-nam_pro_title_book (2.0/0.0)
(closest-base-1-subst[-1]_context[0] = księga#A) => iobtag=B-nam_pro_title_book (2.0/0.0)
(class[0]_context[0] = adj#A) and (annotation_dicts>nam_loc_gpe_admin2+0 = E) and (dict_trigger_int_region-1 = O) and (gender+0 = m3) => iobtag=B-nam_adj_city (10.0/0.0)
(class[0]_context[0] = adj#A) and (malt-3-relation+1 = comp) and (gender+2 = n) => iobtag=B-nam_adj_city (6.0/2.0)
(class[0]_context[0] = adj#A) and (malt-1-base+1 = podlegać) => iobtag=B-nam_adj_city (2.0/0.0)
(annotation_dicts>nam_loc_land_island[0]_context[0] = E#A) and (annotation_dicts>nam_loc_gpe_country+0 = O) => iobtag=B-nam_loc_land_island (15.0/4.0)
(annotation_dicts>nam_liv_person[0]_context[0] = O#A) and (base-1 = wyspa) => iobtag=B-nam_loc_land_island (2.0/0.0)
(prefix-4+0 = Wysp) => iobtag=B-nam_loc_land_island (4.0/0.0)
(prefix-4+0 = Prov) => iobtag=B-nam_loc_land_island (3.0/0.0)
(pattern[0]_context[0] = MIXED#A) and (base-1 = model) => iobtag=B-nam_pro_model_car (16.0/5.0)
(annotation_dicts>nam_loc_gpe_city[-1]_context[0] = O#A) and (prefix-3+0 = Rus) => iobtag=B-nam_pro_model_car (3.0/0.0)
(has_symbol[0]_context[0] = 1#A) and (base+2 = Bazyl) => iobtag=B-nam_pro_model_car (2.0/0.0)
(annotation_dicts>nam_loc_gpe_city[0]_context[0] = O#A) and (prefix-4+0 = Ligh) => iobtag=B-nam_pro_model_car (2.0/0.0)
(orth+0 = Losi_XXX-CR) => iobtag=B-nam_pro_model_car (2.0/0.0)
(malt-3-base+0 = draxana) => iobtag=B-nam_pro_model_car (2.0/0.0)
(has_digit[0]_context[0] = 1#A) and (synonym+0 = hot) => iobtag=B-nam_pro_model_car (2.0/0.0)
(hypernym-1[0]_context[0] = akt#A) => iobtag=B-nam_pro_title_document (13.0/0.0)
(dict_person_last_nam[0]_context[0] = O#A) and (malt-1-base+0 = ustawa) => iobtag=B-nam_pro_title_document (3.0/0.0)
(ne-first-base--1-subst[0]_context[0] = prawo#A) => iobtag=B-nam_pro_title_document (6.0/2.0)
(orth+0 = Konstytucji_Rzeczypospolitej_Polskiej) => iobtag=B-nam_pro_title_document (2.0/0.0)
(annotation_dicts>nam_loc_gpe_district[0]_context[0] = E#A) and (annotation_dicts>nam_org_nation+0 = O) and (annotation_dicts>nam_loc_gpe_admin3-2 = E) => iobtag=B-nam_loc_gpe_district (11.0/1.0)
(annotation_dicts>nam_loc_gpe_district[0]_context[0] = E#A) and (prefix-1+0 = M) => iobtag=B-nam_loc_gpe_district (7.0/0.0)
(closest-base--1-subst[0]_context[0] = dzielnica#A) => iobtag=B-nam_loc_gpe_district (8.0/1.0)
(base+0 = Zaodrze) => iobtag=B-nam_loc_gpe_district (2.0/0.0)
(annotation_dicts>nam_oth_currency[0]_context[0] = E#A) and (starts_with_upper_case+0 = 0) => iobtag=B-nam_oth_currency (27.0/1.0)
(class[-1]_context[0] = num#A) and (annotation_dicts>nam_org_nation+0 = O) and (case+0 = gen) => iobtag=B-nam_oth_currency (7.0/0.0)
(annotation_dicts>nam_org_group_team[0]_context[0] = O#A) and (dict_trigger_int_geogName+0 = B) and (dict_city_nam+2 = B) => iobtag=B-nam_fac_goe (9.0/2.0)
(annotation_dicts>nam_org_group_team[0]_context[0] = O#A) and (annotation_dicts>nam_loc_land_mountain+0 = C) and (annotation_dicts>nam_fac_park+0 = C) => iobtag=B-nam_fac_goe (4.0/0.0)
(annotation_dicts>nam_loc_gpe_country[0]_context[0] = O#A) and (orth-1 = hotelu) => iobtag=B-nam_fac_goe (2.0/0.0)
(annotation_dicts>nam_pro_media_periodic[0]_context[0] = O#A) and (malt-2-base-1 = kampus) => iobtag=B-nam_fac_goe (2.0/0.0)
(has_symbol[-2]_context[0] = 0#A) and (malt-1-base+2 = przy) => iobtag=B-nam_fac_goe (4.0/1.0)
(annotation_dicts>nam_pro_title_album[0]_context[0] = O#A) and (orth+0 = Centralnego) => iobtag=B-nam_fac_goe (2.0/0.0)
(annotation_dicts>nam_pro_title_album[0]_context[0] = O#A) and (orth+0 = Moscavide) => iobtag=B-nam_fac_goe (2.0/0.0)
(class[1]_context[0] = interp#A) and (malt-3-base-2 = odbyć) => iobtag=B-nam_fac_goe (4.0/1.0)
(class[0]_context[0] = adj#A) and (suffix-1+0 = h) and (agr1+0 = 1) => iobtag=B-nam_adj (14.0/3.0)
(class[0]_context[0] = adj#A) and (prefix-1+0 = i) => iobtag=B-nam_adj (15.0/6.0)
(class[0]_context[0] = adj#A) and (case+0 = acc) and (base+0 = karaibski) => iobtag=B-nam_adj (3.0/0.0)
(class[0]_context[0] = adj#A) and (suffix-1+0 = h) and (prefix-1+0 = a) => iobtag=B-nam_adj (7.0/2.0)
(class[0]_context[0] = adj#A) and (class-1 = adv) and (starts_with_lower_case-2 = 1) => iobtag=B-nam_adj (3.0/0.0)
(class[0]_context[0] = adj#A) and (prefix-3+0 = pod) => iobtag=B-nam_adj (4.0/1.0)
(class[0]_context[0] = adj#A) and (base+0 = europejski) => iobtag=B-nam_adj (3.0/0.0)
(class[0]_context[0] = adj#A) and (malt-1-base+1 = na) and (gender+0 = m3) => iobtag=B-nam_adj (3.0/0.0)
(annotation_dicts>nam_loc_gpe_admin2[0]_context[0] = E#A) and (dict_trigger_ext_region-1 = B) => iobtag=B-nam_loc_gpe_admin2 (38.0/5.0)
(dict_road_nam[-1]_context[0] = B#A) and (annotation_dicts>nam_loc_gpe_admin2+0 = E) => iobtag=B-nam_loc_gpe_admin2 (8.0/0.0)
(base[-1]_context[0] = powiat#A) => iobtag=B-nam_loc_gpe_admin2 (3.0/1.0)
(closest-base--1-subst[0]_context[0] = gmina#A) and (base-1 = gmina) => iobtag=B-nam_loc_gpe_admin3 (31.0/1.0)
(annotation_dicts>nam_loc_gpe_city[0]_context[0] = E#A) and (malt-2-base+0 = ustawa) => iobtag=B-nam_loc_gpe_admin3 (5.0/0.0)
(annotation_dicts>nam_loc_gpe_admin3[0]_context[0] = E#A) and (malt-3-relation+0 = app) => iobtag=B-nam_loc_gpe_admin3 (7.0/1.0)
(pattern[0]_context[0] = UPPER_INIT#A) and (orth+0 = Rabós) => iobtag=B-nam_loc_gpe_admin3 (2.0/0.0)
(orth+0 = Lenno) => iobtag=B-nam_loc_gpe_admin3 (2.0/0.0)
(has_symbol[0]_context[0] = 1#A) and (annotation_dicts>nam_eve_human_sport+0 = E) => iobtag=B-nam_eve_human_sport (13.0/0.0)
(has_lower_case[-1]_context[0] = 1#A) and (annotation_dicts>nam_eve_human+0 = C) and (annotation_dicts>nam_org_group_band+0 = O) => iobtag=B-nam_eve_human_sport (26.0/10.0)
(annotation_dicts>nam_liv_person[0]_context[0] = O#A) and (annotation_dicts>nam_eve_human+0 = E) and (closest-base--2-subst+0 = NULL) and (starts_with_upper_case+2 = 0) => iobtag=B-nam_eve_human_sport (10.0/4.0)
(has_symbol[0]_context[0] = 1#A) and (synonym+0 = liga) => iobtag=B-nam_eve_human_sport (6.0/1.0)
(synonym[0]_context[0] = igrzyska#A) => iobtag=B-nam_eve_human_sport (3.0/0.0)
(prefix-3+0 = Sup) => iobtag=B-nam_eve_human_sport (2.0/0.0)
(has_symbol[0]_context[0] = 1#A) and (orth-1 = ") and (annotation_dicts>nam_eve_human+0 = C) => iobtag=B-nam_pro_title (5.0/1.0)
(annotation_dicts>nam_org_institution[0]_context[0] = O#A) and (malt-1-relation-1 = punct) and (ne-first-base--1-subst-2 = NULL) and (orth[2]_context[0] = A) and (orth-1 = :) => iobtag=B-nam_pro_title (5.0/0.0)
(starts_with_upper_case[0]_context[0] = 1#A) and (closest-base--1-subst+0 = film) => iobtag=B-nam_pro_title (7.0/2.0)
(starts_with_lower_case[0]_context[0] = 0#A) and (base+0 = wysoki_napięcie) => iobtag=B-nam_pro_title (3.0/0.0)
(annotation_dicts>nam_loc_gpe_admin2[0]_context[0] = O#A) and (closest-base--1-subst+1 = tradycja) => iobtag=B-nam_pro_title (3.0/0.0)
(agr1[0]_context[0] = NULL#A) and (malt-1-base-1 = dać) => iobtag=B-nam_pro_title (4.0/1.0)
(dict_person_last_nam[2]_context[0] = O#A) and (malt-2-base+0 = autor) => iobtag=B-nam_pro_title (2.0/0.0)
(gender[-1]_context[0] = null#A) and (closest-base--2-adj-2 = 11) and (orth-2 = )) => iobtag=B-nam_pro_title (3.0/0.0)
(annotation_dicts>nam_loc_gpe_admin3[0]_context[0] = O#A) and (synonym+0 = the) => iobtag=B-nam_pro_title (4.0/1.0)
(agr1[0]_context[0] = NULL#A) and (ne-first-base--1-subst+0 = poranek) => iobtag=B-nam_pro_title (2.0/0.0)
(has_lower_case[2]_context[0] = 1#A) and (malt-1-base+2 = opuszczać) => iobtag=B-nam_pro_title (2.0/0.0)
(agr1[0]_context[0] = NULL#A) and (closest-base--2-subst-2 = poranek) => iobtag=B-nam_pro_title (2.0/0.0)
(agr1[0]_context[0] = NULL#A) and (prefix-4+0 = Robo) => iobtag=B-nam_pro_title (2.0/0.0)
(malt-2-base[1]_context[0] = "#A) and (annotation_dicts>nam_org_company+0 = C) => iobtag=B-nam_pro_title (2.0/0.0)
(annotation_dicts>nam_loc_astronomical[0]_context[0] = E#A) and (annotation_dicts>nam_loc_gpe_city+0 = O) and (annotation_dicts>nam_pro_title_tv+0 = E) => iobtag=B-nam_loc_astronomical (23.0/3.0)
(annotation_dicts>nam_liv_person[0]_context[0] = O#A) and (base+0 = słońce) => iobtag=B-nam_loc_astronomical (11.0/0.0)
(annotation_dicts>nam_liv_person[0]_context[0] = O#A) and (closest-base--1-adj-2 = widmowy) => iobtag=B-nam_loc_astronomical (4.0/0.0)
(starts_with_digit[0]_context[0] = 1#A) and (annotation_dicts>nam_fac_road+0 = O) => iobtag=B-nam_loc_astronomical (6.0/0.0)
(annotation_dicts>nam_liv_person[0]_context[0] = O#A) and (annotation_dicts>nam_pro_brand+0 = E) and (dict_road_nam+0 = B) => iobtag=B-nam_loc_astronomical (3.0/0.0)
(closest-base-1-subst[1]_context[0] = NULL#A) and (orth-1 = Średnica) => iobtag=B-nam_loc_astronomical (2.0/0.0)
(malt-2-relation[-1]_context[0] = comp#A) and (base-1 = nasz) => iobtag=B-nam_loc_astronomical (2.0/0.0)
(closest-base--1-adj[-2]_context[0] = świetlny#A) => iobtag=B-nam_loc_astronomical (2.0/0.0)
(has_lower_case[0]_context[0] = 0#A) and (prefix-3+0 = AX8) => iobtag=B-nam_oth (9.0/1.0)
(annotation_dicts>nam_loc_gpe_city[0]_context[0] = O#A) and (has_lower_case+0 = 0) and (annotation_dicts>nam_org_institution+0 = O) and (agr1+0 = 1) and (malt-1-relation-1 = adjunct) => iobtag=B-nam_oth (12.0/5.0)
(dict_person_first_nam[0]_context[0] = O#A) and (synonym+0 = mobil) => iobtag=B-nam_oth (5.0/0.0)
(gender[1]_context[0] = null#A) and (dict_trigger_ext_region+0 = B) => iobtag=B-nam_oth (5.0/1.0)
(dict_city_nam[0]_context[0] = O#A) and (suffix-1+0 = C) and (malt-1-relation+2 = adjunct) => iobtag=B-nam_oth (6.0/1.0)
(starts_with_lower_case[-1]_context[0] = 1#A) and (orth+0 = EhROM1) => iobtag=B-nam_oth (3.0/0.0)
(dict_person_first_nam[0]_context[0] = O#A) and (synonym+0 = promień) => iobtag=B-nam_oth (2.0/0.0)
(annotation_dicts>nam_org_nation[0]_context[0] = E#A) and (dict_person_noun+0 = B) and (annotation_dicts>nam_org_company+0 = O) => iobtag=B-nam_org_nation (30.0/4.0)
(annotation_dicts>nam_org_nation[0]_context[0] = E#A) and (base+0 = Polak) => iobtag=B-nam_org_nation (10.0/1.0)
(pattern[0]_context[0] = UPPER_INIT#A) and (prefix-3+0 = Izr) => iobtag=B-nam_org_nation (6.0/2.0)
(pattern[0]_context[0] = UPPER_INIT#A) and (base+0 = Anglik) => iobtag=B-nam_org_nation (3.0/0.0)
(pattern[0]_context[0] = UPPER_INIT#A) and (prefix-4+0 = Chib) => iobtag=B-nam_org_nation (4.0/0.0)
(pattern[0]_context[0] = UPPER_INIT#A) and (suffix-3+0 = ycy) => iobtag=B-nam_org_nation (3.0/0.0)
(suffix-2[0]_context[0] = ów#A) and (pattern+0 = UPPER_INIT) and (malt-2-relation-2 = adjunct) => iobtag=B-nam_org_nation (6.0/2.0)
(gender[0]_context[0] = m1#A) and (suffix-3-1 = yli) => iobtag=B-nam_org_nation (3.0/1.0)
(annotation_dicts>nam_liv_person[0]_context[0] = O#A) and (malt-1-base+0 = ulica) => iobtag=B-nam_fac_road (26.0/1.0)
(annotation_dicts>nam_fac_goe_stop[-1]_context[0] = O#A) and (closest-base--1-subst+0 = ulica) => iobtag=B-nam_fac_road (9.0/1.0)
(starts_with_lower_case[1]_context[0] = 0#A) and (annotation_dicts>nam_fac_park+0 = C) and (malt-3-relation-1 = adjunct) => iobtag=B-nam_fac_road (5.0/0.0)
(annotation_dicts>nam_liv_person[0]_context[0] = O#A) and (dict_road_prefix+0 = B) and (pattern+0 = MIXED) => iobtag=B-nam_fac_road (5.0/1.0)
(annotation_dicts>nam_pro_title[-2]_context[0] = O#A) and (malt-2-base+2 = częściowo) => iobtag=B-nam_fac_road (3.0/0.0)
(has_symbol[-2]_context[0] = 0#A) and (malt-1-base-1 = ulica) => iobtag=B-nam_fac_road (3.0/0.0)
(dict_person_first_nam[0]_context[0] = O#A) and (synonym+0 = bulwar) => iobtag=B-nam_fac_road (2.0/0.0)
(has_symbol[-2]_context[0] = 0#A) and (orth+0 = Friedenstraße) => iobtag=B-nam_fac_road (2.0/0.0)
(annotation_dicts>nam_loc_gpe_city[-2]_context[0] = E#A) and (suffix-1+0 = j) and (pattern+0 = UPPER_INIT) => iobtag=B-nam_fac_road (4.0/1.0)
(prefix-4[-2]_context[0] = lini#A) => iobtag=B-nam_fac_road (2.0/0.0)
(closest-base--1-subst[0]_context[0] = skrzyżowanie#A) => iobtag=B-nam_fac_road (2.0/0.0)
(annotation_dicts>nam_org_political_party[0]_context[0] = E#A) and (annotation_dicts>nam_org_institution+0 = O) => iobtag=B-nam_org_political_party (24.0/3.0)
(dict_person_last_nam[0]_context[0] = O#A) and (dict_trigger_int_orgName+0 = B) and (synonym+0 = Partia) => iobtag=B-nam_org_political_party (5.0/0.0)
(dict_person_last_nam[0]_context[0] = O#A) and (annotation_dicts>nam_org_political_party+0 = E) and (prefix-1+0 = S) => iobtag=B-nam_org_political_party (7.0/2.0)
(dict_person_last_nam[0]_context[0] = O#A) and (synonym+0 = unia) and (dict_road_nam+0 = O) => iobtag=B-nam_org_political_party (9.0/2.0)
(annotation_dicts>nam_pro_media_periodic[0]_context[0] = O#A) and (synonym+0 = union) => iobtag=B-nam_org_political_party (2.0/0.0)
(annotation_dicts>nam_loc_gpe_city[0]_context[0] = O#A) and (synonym+0 = formacja) => iobtag=B-nam_org_political_party (4.0/0.0)
(gender[1]_context[0] = null#A) and (orth+0 = KPN) => iobtag=B-nam_org_political_party (4.0/0.0)
(class[1]_context[0] = interp#A) and (orth-1 = listy) => iobtag=B-nam_org_political_party (2.0/0.0)
(closest-base--2-adj[-2]_context[0] = NULL#A) and (orth-1 = ramienia) => iobtag=B-nam_org_political_party (2.0/0.0)
(malt-1-base[1]_context[0] = występować#A) => iobtag=B-nam_org_political_party (2.0/0.0)
(closest-base--1-subst[1]_context[0] = województwo#A) => iobtag=B-nam_loc_gpe_admin1 (37.0/0.0)
(annotation_dicts>nam_loc_gpe_admin1[0]_context[0] = E#A) and (annotation_dicts>nam_loc_gpe_city-2 = E) and (dict_city_nam+0 = O) => iobtag=B-nam_loc_gpe_admin1 (8.0/1.0)
(annotation_dicts>nam_liv_person[0]_context[0] = O#A) and (closest-base--1-subst+1 = woj) => iobtag=B-nam_loc_gpe_admin1 (6.0/0.0)
(annotation_dicts>nam_loc_gpe_admin1[0]_context[0] = E#A) and (malt-3-relation+0 = app) => iobtag=B-nam_loc_gpe_admin1 (2.0/0.0)
(starts_with_lower_case[-1]_context[0] = 1#A) and (malt-2-base+0 = wybrzeże) => iobtag=B-nam_loc_gpe_admin1 (2.0/0.0)
(annotation_dicts>nam_org_group_team[0]_context[0] = O#A) and (has_digit+0 = 1) and (dict_person_first_nam+0 = B) => iobtag=B-nam_pro_brand (7.0/0.0)
(annotation_dicts>nam_loc_gpe_city[0]_context[0] = O#A) and (pattern+0 = LOWER_CAMEL_CASE) and (annotation_dicts>nam_org_company+0 = O) => iobtag=B-nam_pro_brand (9.0/0.0)
(annotation_dicts>nam_loc_gpe_country[0]_context[0] = O#A) and (has_digit+0 = 1) and (malt-3-base+0 = NULL) and (has_symbol+0 = 0) and (has_lower_case+0 = 0) => iobtag=B-nam_pro_brand (8.0/0.0)
(annotation_dicts>nam_loc_gpe_city[0]_context[0] = O#A) and (annotation_dicts>nam_pro_software+0 = E) and (annotation_dicts>nam_org_company+0 = O) => iobtag=B-nam_pro_software (19.0/2.0)
(annotation_dicts>nam_loc_gpe_city[0]_context[0] = O#A) and (annotation_dicts>nam_pro_brand+0 = E) and (annotation_dicts>nam_org_company+0 = O) => iobtag=B-nam_pro_software (6.0/0.0)
(annotation_dicts>nam_loc_gpe_city[0]_context[0] = O#A) and (closest-base--1-subst+0 = system) and (closest-base--2-adj-2 = NULL) => iobtag=B-nam_pro_software (8.0/0.0)
(annotation_dicts>nam_loc_gpe_city[0]_context[0] = O#A) and (annotation_dicts>nam_pro_software+0 = E) and (base+0 = mysql) => iobtag=B-nam_pro_software (4.0/0.0)
(annotation_dicts>nam_loc_gpe_city[0]_context[0] = O#A) and (annotation_dicts>nam_oth_tech+0 = C) => iobtag=B-nam_pro_software (7.0/3.0)
(annotation_dicts>nam_loc_gpe_city[0]_context[0] = O#A) and (orth+0 = Parakey) => iobtag=B-nam_pro_software (3.0/0.0)
(annotation_dicts>nam_loc_gpe_city[0]_context[0] = O#A) and (closest-base--2-subst+0 = system) => iobtag=B-nam_pro_software (4.0/1.0)
(starts_with_lower_case[-2]_context[0] = 1#A) and (closest-base--1-adj-2 = minimalistyczny) => iobtag=B-nam_pro_software (2.0/0.0)
(annotation_dicts>nam_loc_gpe_city[0]_context[0] = O#A) and (suffix-2+0 = ss) => iobtag=B-nam_pro_software (2.0/0.0)
(dict_person_last_nam[0]_context[0] = O#A) and (pattern+0 = MIXED) and (suffix-1+0 = 0) => iobtag=B-nam_eve_human (19.0/8.0)
(dict_person_last_nam[0]_context[0] = O#A) and (prefix-3+0 = Otw) => iobtag=B-nam_eve_human (7.0/0.0)
(dict_person_last_nam[0]_context[0] = O#A) and (synonym+0 = forum) => iobtag=B-nam_eve_human (7.0/0.0)
(dict_person_last_nam[0]_context[0] = O#A) and (has_symbol+0 = 1) and (prefix-1+0 = N) and (has_digit+0 = 1) => iobtag=B-nam_eve_human (5.0/0.0)
(pattern[0]_context[0] = MIXED#A) and (annotation_dicts>nam_org_company-1 = E) and (prefix-3-1 = pro) => iobtag=B-nam_eve_human (7.0/3.0)
(dict_person_last_nam[0]_context[0] = O#A) and (synonym+0 = mama) => iobtag=B-nam_eve_human (4.0/0.0)
(dict_person_last_nam[0]_context[0] = O#A) and (annotation_dicts>nam_loc_gpe_admin3+0 = C) and (orth+0 = Media_in_Transition) => iobtag=B-nam_eve_human (3.0/0.0)
(annotation_dicts>nam_pro_media_periodic[-2]_context[0] = O#A) and (closest-base--1-adj+2 = taki) and (closest-base--2-adj-2 = otwarty) => iobtag=B-nam_eve_human (3.0/0.0)
(annotation_dicts>nam_pro_media_web+0 = E) and (prefix-1+0 = W) => iobtag=B-nam_pro_media_web (21.0/0.0)
(annotation_dicts>nam_pro_media_periodic[0]_context[0] = O#A) and (annotation_dicts>nam_pro_media_web+0 = E) and (starts_with_upper_case+0 = 0) => iobtag=B-nam_pro_media_web (10.0/2.0)
(annotation_dicts>nam_liv_person[0]_context[0] = O#A) and (base-1 = serwis) => iobtag=B-nam_pro_media_web (5.0/0.0)
(annotation_dicts>nam_liv_person[0]_context[0] = O#A) and (suffix-1+0 = l) and (agr1+0 = 0) => iobtag=B-nam_pro_media_web (8.0/3.0)
(annotation_dicts>nam_pro_media_periodic[0]_context[0] = O#A) and (prefix-3+0 = Blo) => iobtag=B-nam_pro_media_web (4.0/0.0)
(dict_person_noun[-1]_context[0] = O#A) and (closest-base--2-subst+1 = blog) => iobtag=B-nam_pro_media_web (2.0/0.0)
(annotation_dicts>nam_liv_person[0]_context[0] = O#A) and (orth-2 = qmama) => iobtag=B-nam_pro_media_web (2.0/0.0)
(annotation_dicts>nam_pro_media_periodic[0]_context[0] = O#A) and (orth+0 = nasza_klasa) => iobtag=B-nam_pro_media_web (3.0/0.0)
(annotation_dicts>nam_oth_tech[0]_context[0] = E#A) => iobtag=B-nam_oth_tech (51.0/1.0)
(annotation_dicts>nam_loc_gpe_city[0]_context[0] = O#A) and (orth+0 = FZAB-500M) => iobtag=B-nam_oth_tech (2.0/0.0)
(annotation_dicts>nam_loc_gpe_city[0]_context[0] = O#A) and (pattern+0 = UPPER_CAMEL_CASE) and (gender-1 = m3) and (starts_with_upper_case-1 = 0) => iobtag=B-nam_oth_tech (5.0/0.0)
(annotation_dicts>nam_loc_hydronym_river[0]_context[0] = E#A) and (prefix-1+0 = W) => iobtag=B-nam_loc_hydronym_river (37.0/0.0)
(annotation_dicts>nam_loc_hydronym_river[0]_context[0] = E#A) and (annotation_dicts>nam_fac_road+0 = E) => iobtag=B-nam_loc_hydronym_river (13.0/0.0)
(annotation_dicts>nam_loc_hydronym_river[0]_context[0] = E#A) and (annotation_dicts>nam_loc_gpe_district+0 = E) => iobtag=B-nam_loc_hydronym_river (9.0/0.0)
(annotation_dicts>nam_loc_hydronym_river[0]_context[0] = E#A) and (malt-2-base+0 = na) => iobtag=B-nam_loc_hydronym_river (5.0/1.0)
(closest-base--2-adj[-2]_context[0] = alarmowy#A) => iobtag=B-nam_loc_hydronym_river (6.0/0.0)
(annotation_dicts>nam_loc_hydronym_river[0]_context[0] = E#A) and (orth+0 = Breń) => iobtag=B-nam_loc_hydronym_river (2.0/0.0)
(gender[0]_context[0] = f#A) and (base+0 = mały_panew) => iobtag=B-nam_loc_hydronym_river (2.0/0.0)
(annotation_dicts>nam_liv_person[-1]_context[0] = E#A) and (base-2 = woda) => iobtag=B-nam_loc_hydronym_river (2.0/0.0)
(dict_person_first_nam[0]_context[0] = O#A) and (annotation_dicts>nam_org_company+0 = E) and (prefix-3+0 = Mic) => iobtag=B-nam_org_company (10.0/0.0)
(dict_city_nam[0]_context[0] = O#A) and (annotation_dicts>nam_org_company+0 = E) and (prefix-1+0 = A) and (suffix-1+0 = e) => iobtag=B-nam_org_company (13.0/1.0)
(dict_city_nam[0]_context[0] = O#A) and (annotation_dicts>nam_pro_media_web+0 = E) => iobtag=B-nam_org_company (17.0/2.0)
(dict_city_nam[0]_context[0] = O#A) and (closest-base--2-subst-2 = aca) => iobtag=B-nam_org_company (9.0/1.0)
(dict_city_nam[0]_context[0] = O#A) and (annotation_dicts>nam_org_company+0 = E) and (suffix-1+0 = I) => iobtag=B-nam_org_company (5.0/0.0)
(annotation_dicts>nam_loc_gpe_admin3[0]_context[0] = O#A) and (prefix-4+0 = Jamm) => iobtag=B-nam_org_company (6.0/1.0)
(annotation_dicts>nam_loc_gpe_city[-1]_context[0] = O#A) and (closest-base--2-adj-1 = ogrodniczy) => iobtag=B-nam_org_company (3.0/0.0)
(annotation_dicts>nam_loc_gpe_admin3[0]_context[0] = O#A) and (closest-base-1-subst-2 = stocznia) => iobtag=B-nam_org_company (3.0/0.0)
(annotation_dicts>nam_loc_gpe_city[0]_context[0] = O#A) and (annotation_dicts>nam_pro_media_periodic+0 = E) and (annotation_dicts>nam_liv_person+0 = O) and (dict_road_nam+0 = O) => iobtag=B-nam_pro_media_periodic (37.0/6.0)
(dict_country_nam[0]_context[0] = O#A) and (synonym+0 = dziennik) => iobtag=B-nam_pro_media_periodic (14.0/0.0)
(annotation_dicts>nam_loc_gpe_city[0]_context[0] = O#A) and (prefix-1+0 = G) and (synonym+0 = gazeta) => iobtag=B-nam_pro_media_periodic (13.0/0.0)
(annotation_dicts>nam_loc_gpe_country[0]_context[0] = O#A) and (annotation_dicts>nam_fac_other+2 = C) and (annotation_dicts>nam_loc_gpe_city+0 = O) => iobtag=B-nam_pro_media_periodic (6.0/0.0)
(annotation_dicts>nam_loc_gpe_country[0]_context[0] = O#A) and (orth-1 = ") and (gender+0 = f) => iobtag=B-nam_pro_media_periodic (8.0/3.0)
(annotation_dicts>nam_loc_gpe_country[0]_context[0] = O#A) and (closest-base--2-adj-2 = cykliczny) => iobtag=B-nam_pro_media_periodic (5.0/0.0)
(annotation_dicts>nam_loc_gpe_country[0]_context[0] = O#A) and (annotation_dicts>nam_pro_media_periodic+0 = E) and (pattern+0 = MIXED) and (annotation_dicts>nam_fac+0 = O) => iobtag=B-nam_pro_media_periodic (8.0/0.0)
(annotation_dicts>nam_pro_title[0]_context[0] = O#A) and (malt-1-base+1 = pod_niebo) => iobtag=B-nam_pro_media_periodic (2.0/0.0)
(annotation_dicts>nam_loc_gpe_city[0]_context[0] = O#A) and (orth+1 = ") and (gender+0 = m3) => iobtag=B-nam_pro_media_periodic (6.0/2.0)
(closest-base--2-adj[0]_context[0] = NULL#A) and (synonym+0 = journal) => iobtag=B-nam_pro_media_periodic (2.0/0.0)
(pattern[0]_context[0] = UPPER_INIT#A) and (dict_person_noun+0 = B) and (annotation_dicts>nam_org_nation+0 = E) => iobtag=B-nam_liv_god (56.0/0.0)
(pattern[0]_context[0] = UPPER_INIT#A) and (base+0 = Chrystus) => iobtag=B-nam_liv_god (16.0/0.0)
(pattern[0]_context[0] = UPPER_INIT#A) and (prefix-3+0 = Wel) => iobtag=B-nam_liv_god (10.0/0.0)
(ne-first-base-1-subst[0]_context[0] = NULL#A) and (prefix-3+0 = Per) => iobtag=B-nam_liv_god (5.0/0.0)
(dict_person_last_nam[0]_context[0] = O#A) and (base+0 = Swarożyc) => iobtag=B-nam_liv_god (4.0/0.0)
(dict_person_last_nam[0]_context[0] = O#A) and (orth+0 = Bochica) => iobtag=B-nam_liv_god (3.0/0.0)
(pattern[0]_context[0] = UPPER_INIT#A) and (base+0 = wszechmocny) => iobtag=B-nam_liv_god (2.0/0.0)
(class[0]_context[0] = adj#A) and (pattern+0 = ALL_LOWER) => iobtag=B-nam_adj_country (157.0/7.0)
(annotation_dicts>nam_fac_square[0]_context[0] = O#A) and (annotation_dicts>nam_org_group+0 = E) and (pattern+0 = MIXED) => iobtag=B-nam_org_group_team (114.0/5.0)
(dict_country_nam[0]_context[0] = O#A) and (synonym+0 = Bzura) => iobtag=B-nam_org_group_team (17.0/0.0)
(dict_country_nam[0]_context[0] = O#A) and (malt-3-base+0 = NULL) and (annotation_dicts>nam_loc_gpe_city+2 = C) and (orth[-2]_context[0] = A) => iobtag=B-nam_org_group_team (23.0/6.0)
(dict_country_nam[0]_context[0] = O#A) and (orth-1 = -) and (class[1]_context[0] = A) => iobtag=B-nam_org_group_team (12.0/0.0)
(dict_country_nam[0]_context[0] = O#A) and (synonym+0 = MKS) => iobtag=B-nam_org_group_team (7.0/0.0)
(dict_country_nam[0]_context[0] = O#A) and (prefix-3+0 = GTP) => iobtag=B-nam_org_group_team (5.0/0.0)
(annotation_dicts>nam_loc_gpe_city[1]_context[0] = O#A) and (orth-2 = przekazani) => iobtag=B-nam_org_group_team (3.0/0.0)
(dict_country_nam[0]_context[0] = O#A) and (suffix-3+0 = ice) => iobtag=B-nam_org_group_team (7.0/3.0)
(dict_country_nam[0]_context[0] = O#A) and (dict_trigger_int_orgName+0 = B) and (annotation_dicts>nam_fac_goe_stop+0 = C) => iobtag=B-nam_org_organization (29.0/3.0)
(dict_person_last_nam[0]_context[0] = O#A) and (pattern+0 = ALL_UPPER) and (annotation_dicts>nam_org_company+0 = E) and (starts_with_upper_case+2 = 1) => iobtag=B-nam_org_organization (19.0/5.0)
(dict_country_nam[0]_context[0] = O#A) and (case+0 = gen) and (annotation_dicts>nam_loc_gpe_admin3+0 = C) and (gender+0 = m3) => iobtag=B-nam_org_organization (26.0/3.0)
(dict_person_last_nam[0]_context[0] = O#A) and (dict_trigger_int_orgName+0 = B) and (starts_with_lower_case-2 = 1) => iobtag=B-nam_org_organization (72.0/35.0)
(dict_person_last_nam[0]_context[0] = O#A) and (synonym+0 = fundacja) => iobtag=B-nam_org_organization (23.0/0.0)
(dict_person_first_nam[0]_context[0] = O#A) and (pattern+0 = ALL_UPPER) and (suffix-1+0 = E) => iobtag=B-nam_org_organization (14.0/4.0)
(dict_person_first_nam[0]_context[0] = O#A) and (annotation_dicts>nam_org_company+0 = E) and (has_symbol-2 = 1) and (annotation_dicts>nam_org_institution+0 = E) => iobtag=B-nam_org_organization (18.0/7.0)
(dict_country_nam[0]_context[0] = O#A) and (pattern+0 = ALL_UPPER) and (suffix-1-2 = i) => iobtag=B-nam_org_organization (6.0/0.0)
(dict_person_first_nam[0]_context[0] = O#A) and (annotation_dicts>nam_org_company+0 = E) and (base+0 = kościół) => iobtag=B-nam_org_organization (6.0/0.0)
(dict_city_nam[0]_context[0] = O#A) and (synonym+0 = creative) => iobtag=B-nam_org_organization (9.0/0.0)
(dict_city_nam[0]_context[0] = O#A) and (pattern+0 = ALL_UPPER) and (dict_person_noun+2 = B) => iobtag=B-nam_org_organization (9.0/3.0)
(dict_person_first_nam[0]_context[0] = O#A) and (has_symbol+0 = 1) and (closest-base--2-subst+0 = szkoła) => iobtag=B-nam_org_organization (5.0/1.0)
(dict_city_nam[0]_context[0] = O#A) and (hypernym-1+0 = siedziba) => iobtag=B-nam_org_organization (4.0/0.0)
(dict_country_nam[0]_context[0] = O#A) and (suffix-3+0 = ity) => iobtag=B-nam_org_organization (6.0/2.0)
(dict_person_first_nam[0]_context[0] = O#A) and (dict_trigger_int_orgName+0 = B) => iobtag=B-nam_org_institution (97.0/25.0)
(dict_person_first_nam[0]_context[0] = O#A) and (annotation_dicts>nam_org_institution+0 = E) and (prefix-1+0 = S) => iobtag=B-nam_org_institution (21.0/0.0)
(dict_person_first_nam[0]_context[0] = O#A) and (has_symbol+0 = 1) and (dict_person_noun+0 = B) => iobtag=B-nam_org_institution (31.0/4.0)
(dict_person_first_nam[0]_context[0] = O#A) and (annotation_dicts>nam_org_institution+0 = E) and (case+0 = nom) => iobtag=B-nam_org_institution (23.0/5.0)
(dict_person_first_nam[0]_context[0] = O#A) and (has_symbol+0 = 1) and (gender+0 = m3) and (prefix-1+0 = O) => iobtag=B-nam_org_institution (5.0/0.0)
(dict_person_first_nam[0]_context[0] = O#A) and (annotation_dicts>nam_org_institution+0 = E) and (annotation_dicts>nam_org_political_party+0 = O) and (annotation_dicts>nam_loc_gpe_city+0 = O) => iobtag=B-nam_org_institution (20.0/5.0)
(dict_person_first_nam[0]_context[0] = O#A) and (has_symbol+0 = 1) and (class[1]_context[0] = A) and (prefix-1+0 = Z) => iobtag=B-nam_org_institution (5.0/0.0)
(dict_person_first_nam[0]_context[0] = O#A) and (annotation_dicts>nam_fac_road+0 = C) and (prefix-1+0 = P) and (gender+0 = f) => iobtag=B-nam_org_institution (7.0/1.0)
(dict_person_first_nam[0]_context[0] = O#A) and (has_symbol+0 = 1) and (gender+0 = m3) and (synonym+0 = wydział) => iobtag=B-nam_org_institution (6.0/0.0)
(dict_person_last_nam[0]_context[0] = O#A) and (has_symbol+0 = 1) and (starts_with_digit+0 = 1) => iobtag=B-nam_org_institution (7.0/2.0)
(dict_country_nam[0]_context[0] = O#A) and (pattern+0 = UPPER_CAMEL_CASE) and (prefix-1+0 = M) => iobtag=B-nam_org_institution (3.0/0.0)
(dict_country_nam[0]_context[0] = O#A) and (malt-1-base+0 = NULL) and (prefix-1+0 = K) and (gender+0 = f) => iobtag=B-nam_org_institution (4.0/0.0)
(annotation_dicts>nam_loc_gpe_country[0]_context[0] = O#A) and (malt-3-base+0 = przewodniczący) => iobtag=B-nam_org_institution (2.0/0.0)
(dict_country_nam[0]_context[0] = O#A) and (synonym+0 = Marszałek) => iobtag=B-nam_org_institution (2.0/0.0)
(dict_country_nam+0 = B) => iobtag=B-nam_loc_gpe_country (296.0/7.0)
(starts_with_symbol[-2]_context[0] = 0#A) and (annotation_dicts>nam_loc_gpe_country+0 = E) and (annotation_dicts>nam_org_company+0 = E) and (annotation_dicts>nam_fac_goe_stop-2 = O) => iobtag=B-nam_loc_gpe_country (15.0/3.0)
(annotation_dicts>nam_pro_title[0]_context[0] = O#A) and (annotation_dicts>nam_loc_gpe_admin1+0 = C) and (gender+0 = f) => iobtag=B-nam_loc_gpe_country (7.0/1.0)
(dict_trigger_int_country[0]_context[0] = B#A) => iobtag=B-nam_loc_gpe_country (7.0/2.0)
(annotation_dicts>nam_loc_gpe_city[0]_context[0] = E#A) and (dict_city_nam+0 = B) and (case+0 = loc) => iobtag=B-nam_loc_gpe_city (197.0/2.0)
(dict_person_first_nam[0]_context[0] = O#A) and (annotation_dicts>nam_loc_gpe_city+0 = E) and (dict_city_nam+0 = B) and (class[-1]_context[0] = A) => iobtag=B-nam_loc_gpe_city (53.0/1.0)
(ne-first-base-1-subst[0]_context[0] = NULL#A) and (dict_city_nam+0 = B) and (annotation_dicts>nam_liv_person+0 = O) and (starts_with_symbol+1 = 0) => iobtag=B-nam_loc_gpe_city (53.0/6.0)
(ne-first-base-1-subst[0]_context[0] = NULL#A) and (annotation_dicts>nam_loc_gpe_city+0 = E) and (annotation_dicts>nam_liv_person+0 = O) and (dict_city_nam+0 = B) and (annotation_dicts>nam_loc_gpe_admin3+0 = O) and (starts_with_symbol-2 = 0) => iobtag=B-nam_loc_gpe_city (37.0/4.0)
(ne-first-base-1-subst[0]_context[0] = NULL#A) and (annotation_dicts>nam_loc_gpe_city+0 = E) and (annotation_dicts>nam_liv_person+0 = O) and (base[-4]_dict_person_first_nam[-3]_dict_person_last_nam[-2]_base[-1]_dict_person_last_nam[0] = O) => iobtag=B-nam_loc_gpe_city (12.0/0.0)
(dict_person_first_nam[0]_context[0] = O#A) and (annotation_dicts>nam_loc_gpe_city+0 = E) and (malt-3-relation+0 = adjunct) and (dict_person_last_nam+0 = O) => iobtag=B-nam_loc_gpe_city (19.0/3.0)
(dict_person_first_nam[0]_context[0] = O#A) and (annotation_dicts>nam_loc_gpe_city+0 = E) and (class-1 = prep) => iobtag=B-nam_loc_gpe_city (43.0/14.0)
(dict_person_last_nam[0]_context[0] = O#A) and (annotation_dicts>nam_loc_gpe_city+0 = E) and (annotation_dicts>nam_fac_goe_stop+0 = E) => iobtag=B-nam_loc_gpe_city (6.0/0.0)
(dict_person_first_nam[0]_context[0] = O#A) and (annotation_dicts>nam_loc_gpe_city-2 = E) and (annotation_dicts>nam_loc_gpe_city-1 = E) and (case+0 = nom) => iobtag=B-nam_loc_gpe_city (10.0/4.0)
(dict_person_first_nam[0]_context[0] = O#A) and (annotation_dicts>nam_loc_gpe_city+0 = E) and (annotation_dicts>nam_liv_person+0 = O) and (gender-1 = f) => iobtag=B-nam_loc_gpe_city (9.0/2.0)
(dict_person_first_nam[0]_context[0] = O#A) and (class-1 = prep) and (malt-3-relation-1 = adjunct) and (orth-1 = w) and (annotation_dicts>nam_loc_gpe_admin1+0 = O) => iobtag=B-nam_loc_gpe_city (7.0/0.0)
(dict_person_first_nam[0]_context[0] = O#A) and (dict_trigger_int_settlement+0 = B) and (annotation_dicts>nam_fac_road+0 = C) and (annotation_dicts>nam_pro_title+0 = C) => iobtag=B-nam_loc_gpe_city (9.0/0.0)
(dict_person_first_nam[0]_context[0] = O#A) and (class-1 = prep) and (dict_trigger_ext_geogName-2 = B) => iobtag=B-nam_loc_gpe_city (3.0/0.0)
(ne-first-base-1-subst[0]_context[0] = NULL#A) and (dict_city_nam+0 = B) and (base[-4]_dict_person_first_nam[-3]_dict_person_last_nam[-2]_base[-1]_dict_person_last_nam[0] = O) => iobtag=B-nam_loc_gpe_city (9.0/1.0)
(annotation_dicts>nam_org_nation[0]_context[0] = O#A) and (annotation_dicts>nam_loc_gpe_city+0 = E) and (malt-1-base+0 = NULL) => iobtag=B-nam_loc_gpe_city (6.0/0.0)
(pattern[0]_context[0] = UPPER_INIT#A) and (annotation_dicts>nam_loc_gpe_admin3+0 = E) and (closest-base-2-subst+1 = NULL) => iobtag=B-nam_loc_gpe_city (10.0/3.0)
(dict_person_first_nam[0]_context[0] = O#A) and (malt-2-base+1 = z) and (pattern+0 = UPPER_INIT) => iobtag=B-nam_loc_gpe_city (4.0/0.0)
(pattern[0]_context[0] = UPPER_INIT#A) and (context-2 = A) and (malt-2-base+0 = w) => iobtag=B-nam_loc_gpe_city (3.0/0.0)
(has_digit[0]_context[0] = 0#A) and (dict_person_first_nam+0 = B) => iobtag=B-nam_liv_person (625.0/17.0)
(has_digit[0]_context[0] = 0#A) and (gender+0 = m1) and (annotation_dicts>nam_liv_person+0 = E) => iobtag=B-nam_liv_person (68.0/5.0)
(has_upper_case[0]_context[0] = 1#A) and (gender+0 = m1) and (dict_person_last_nam+0 = B) => iobtag=B-nam_liv_person (48.0/8.0)
(annotation_dicts>nam_loc_gpe_country[0]_context[0] = O#A) and (gender+0 = m1) and (suffix-1+0 = a) => iobtag=B-nam_liv_person (52.0/9.0)
(has_digit[0]_context[0] = 0#A) and (gender+0 = m1) and (annotation_dicts>nam_loc_gpe_city-2 = O) and (class-1 = subst) => iobtag=B-nam_liv_person (27.0/3.0)
(has_upper_case[0]_context[0] = 1#A) and (gender+0 = m1) and (class+1 = praet) => iobtag=B-nam_liv_person (19.0/0.0)
(annotation_dicts>nam_loc_gpe_country[0]_context[0] = O#A) and (dict_person_last_nam+0 = B) and (pattern+0 = UPPER_INIT) and (annotation_dicts>nam_org_company+0 = O) => iobtag=B-nam_liv_person (29.0/4.0)
(has_digit[0]_context[0] = 0#A) and (gender+0 = m1) and (pattern+0 = MIXED) => iobtag=B-nam_liv_person (30.0/6.0)
(annotation_dicts>nam_loc_gpe_country[0]_context[0] = O#A) and (pattern+0 = UPPER_INIT) and (malt-2-base-1 = NULL) => iobtag=B-nam_liv_person (40.0/16.0)
(has_upper_case[0]_context[0] = 1#A) and (gender+2 = m1) and (closest-base--2-subst-2 = NULL) => iobtag=B-nam_liv_person (10.0/0.0)
(annotation_dicts>nam_loc_gpe_country[0]_context[0] = O#A) and (malt-3-relation-1 = subj) and (malt-1-relation+1 = punct) => iobtag=B-nam_liv_person (7.0/1.0)
(has_upper_case[0]_context[0] = 1#A) and (pattern+0 = UPPER_INIT) and (malt-1-base+1 = a) => iobtag=B-nam_liv_person (6.0/0.0)
(annotation_dicts>nam_org_institution[0]_context[0] = O#A) and (orth-1 = .) => iobtag=B-nam_liv_person (12.0/3.0)
(annotation_dicts>nam_org_institution[0]_context[0] = O#A) and (malt-3-relation+0 = comp_fin) => iobtag=B-nam_liv_person (13.0/5.0)
(has_digit[0]_context[0] = 0#A) and (suffix-4+0 = iego) => iobtag=B-nam_liv_person (8.0/3.0)
(has_digit[0]_context[0] = 0#A) and (dict_trigger_ext_persName-1 = B) => iobtag=B-nam_liv_person (7.0/2.0)
(annotation_dicts>nam_pro_title_song[0]_context[0] = O#A) and (gender+0 = m2) and (annotation_dicts>nam_loc_gpe_city+0 = C) => iobtag=B-nam_liv_person (5.0/1.0)
(has_lower_case[0]_context[0] = 1#A) and (malt-2-relation-2 = conjunct) and (has_lower_case+1 = 1) and (malt-2-relation+0 = conjunct) => iobtag=B-nam_liv_person (9.0/3.0)
(annotation_dicts>nam_org_institution[0]_context[0] = O#A) and (closest-base--1-adj+1 = który) => iobtag=B-nam_liv_person (5.0/1.0)

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk almost 9 years ago

  • Tracker changed from Błąd to Zadanie

#2 Updated by Michał Krautforst almost 9 years ago

  • Status changed from Przypisany to Rozwiązany
  • % Done changed from 0 to 100

#3 Updated by Michał Marcińczuk almost 9 years ago

  • Target version changed from Liner 2.4 to Liner 2.x

#4 Updated by Michał Krautforst almost 9 years ago

na repo dodany został skrypt "tools", sposób odpalenie konwersji reguł:

./tools convertRules -f plik_z_regułami -t wyjscie (przy braku wypisuje na konsole)

#5 Updated by Michał Marcińczuk almost 7 years ago

  • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF