Zadanie #6342

Zadanie #5737: Klasyfikacja anotacji w kontekście

Cechy słownikowe dla anotacji

Added by Michał Marcińczuk over 8 years ago. Updated over 8 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:24 Oct 2014
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Michał Krautforst% Done:

100%

Category:-
Target version:Liner 2.4

Description

Zmiana kodowania cech słownikowych.
Dla cech słownikowych należy zmienić kodowanie na:

  • E(xact) -- cała anotacja znajduje się w słowniku,
  • C(ointains) -- w słowniku znajduje się słowo/fraza, która jest częścią anotacji,
  • O -- anotacja ani żaden jej fragment nie znajduje się w słowniku.

History

#1 Updated by Michał Krautforst over 8 years ago

  • Status changed from Przypisany to Rozwiązany
  • % Done changed from 0 to 100

#2 Updated by Michał Marcińczuk over 8 years ago

  • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF