Zadanie #6340

Cecha head

Added by Michał Marcińczuk over 8 years ago. Updated over 8 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:23 Oct 2014
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Michał Krautforst% Done:

100%

Category:-
Target version:Liner 2.4

Description

Dodać cechę head:base i head:orth, która zwraca odpowiednio base i orth dla głowy anotacji.

Dodać do listy cech anotacji:

head:base
head:orth

History

#1 Updated by Michał Krautforst over 8 years ago

  • Status changed from Przypisany to Rozwiązany
  • % Done changed from 0 to 100

dodano ceche w postaci head:{dowolna cecha tokenu}

#2 Updated by Michał Marcińczuk over 8 years ago

  • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF