Błąd #6338

Zadanie #5737: Klasyfikacja anotacji w kontekście

closest-base do poprawy

Added by Michał Marcińczuk over 8 years ago. Updated over 8 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:23 Oct 2014
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Michał Krautforst% Done:

100%

Category:-
Target version:Liner 2.4

Description

W generatorze cech closest-base jest jakiś błąd, ponieważ wybierane generowane wartości nie są zgodne opisowi cechy.

closest-base:-1:subst powinno zwrócić pierwszy token o klasie subst poprzedzający anotację
closest-base:1:subst powinno zwrócić pierwszy token o klasie subst następujący po anotacji

Większość większość subst:sg:nom:f null null O
z z prep:gen:nwok null null O
nich on ppron3:pl:gen:f:ter:akc:praep null null O
jest być fin:sg:ter:imperf null null O
z z prep:gen:nwok null null O
Wikimedii wikimedii subst:sg:gen:n Wikimedii Większość B-nam_pro
, , interp null null O
z z null null O
Flickr flickr subst:sg:gen:m1 Flickr Wikimedii B-nam_pro
Creative_Commons creative_commons subst:sg:gen:m1 Creative_Commons Flickr B-nam_pro
albo albo conj null null O
z z prep:gen:nwok null null O
Google_Obrazy Google_obraza subst:sg:acc:m3 Google_Obrazy Creative_Commons B-nam_pro
Creative_Commons creative_commons subst:sg:gen:f Creative_Commons Google_Obrazy B-nam_pro
. . interp null null O

Dla [Wikimedii] closest-base:1:subst="Wikimedii", a powinno być "flickr. Dla closest-base:-1:subst wybrany jest dobry token, ale wzięta jest forma ortograficzna zamiast bazowej. Jeżeli poprzedzającym tokenem jest anotacja, to należy wziąć jej głowę, więc zamiast "Google_obrazy" będzie "Google".

History

#1 Updated by Michał Krautforst over 8 years ago

cechy anotacji generowane są na zwiniętym zdaniu, i wszystkie anotacje reprezentowane są jako pojedynczy token, jeśli brana ma być wartość głowy będzie trzeba troche pokombinować bo teraz nie ma dostępu do tej informacji.

#2 Updated by Michał Krautforst over 8 years ago

  • Status changed from Przypisany to Rozwiązany
  • % Done changed from 0 to 100

#3 Updated by Michał Marcińczuk over 8 years ago

  • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF