Zadanie #6334

Testy systemowe (procedura)

Added by Michał Marcińczuk over 8 years ago. Updated over 6 years ago.

Status:PrzypisanyStart date:21 Oct 2014
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:-% Done:

0%

Category:-
Target version:Liner 2.5

Description

Stworzyć procedurą tworzenia i uruchamiania testów systemowych dla liner2-cli

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk over 6 years ago

  • Assignee deleted (Karol Stasiński)

Also available in: Atom PDF