Zadanie #6333

Refaktoring kodu do porównywania zbiorów anotacji na wskazanych korpusach

Added by Michał Marcińczuk about 9 years ago. Updated about 7 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:21 Oct 2014
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Karol Stasiński% Done:

0%

Category:-
Target version:Liner 2.5

Description

Skorzystać z istniejącej klasy ChunkerEvaluator.

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk about 7 years ago

  • Status changed from Przypisany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF