Zadanie #6332

Powtórzenie eksperymentów na zbiorze tune

Added by Jan Kocoń almost 9 years ago. Updated almost 9 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:20 Oct 2014
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Jan Kocoń% Done:

100%

Category:-
Target version:-

Description

Wygenerowanie nowego losowego podziału tune na foldy. Uruchomienie ponownie skryptu z eksperymentami na tune.

History

#1 Updated by Jan Kocoń almost 9 years ago

  • Status changed from Przypisany to Rozwiązany
  • % Done changed from 70 to 100

Powtórzono eksperymenty na nowo wygenerowanym podziale. Widocznie miało to sens, bo przy losowych próbkach pomimo tych samych wyników uśrednionych, wyszło więcej konfiguracji istotnych statystycznie. Wgrano nowy podział na Redmine i wyniki zbiorcze wgrano do artykułu TIMEX na Terefere.

#2 Updated by Michał Marcińczuk almost 9 years ago

  • Tracker changed from Błąd to Zadanie
  • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF