Zadanie #6266

Sprawdzić powtarzające się parametry przy wywołaniu z konsoli

Added by Michał Marcińczuk over 8 years ago. Updated over 6 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:16 Oct 2014
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Michał Krautforst% Done:

100%

Category:-
Target version:Liner 2.4

Description

Z wyjątkiem określonym parametrów, powtórzenie parametru przy wywołaniu liner2-cli powinno kończyć się informacją o błędzie. Np. teraz można podać dwa razy parametr "-i" to zawsze jest błędem. Jeden dopuszczalny parametr, który może się powtarzać to "-c". Są jeszcze jakieś inne?

History

#1 Updated by Michał Krautforst over 8 years ago

  • Status changed from Przypisany to Rozwiązany
  • % Done changed from 0 to 100

#2 Updated by Michał Marcińczuk over 8 years ago

Przetestowałem takie wywołanie:

liner2-cli eval -i iob -i ccl -f /kpwr-workdir/kpwr-1.2.7-names-disamb-names.iob -m /nlp/eclipse/workspace_liner2/models-released/liner2.4/liner24-model-pack/config-names.ini

i nie został zgłoszony błąd o podwójnym wystąpieniu parametru -i.

#3 Updated by Michał Marcińczuk over 8 years ago

  • Status changed from Rozwiązany to Przypisany
  • % Done changed from 100 to 90

#4 Updated by Michał Marcińczuk over 6 years ago

  • Status changed from Przypisany to Zamknięty
  • % Done changed from 90 to 100

Also available in: Atom PDF