Zadanie #6201

Pomijać puste linie i komentarze w pliku z mapowaniem

Added by Michał Marcińczuk about 9 years ago. Updated almost 9 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:02 Oct 2014
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Michał Krautforst% Done:

100%

Category:-
Target version:Liner 2.4

Description

Dla konwertera annotation-mapping dodać pomijanie pustych linii i linii zaczynających się od znaku "#" (komentarze). Obecnie puste linie powodują błąd:

java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 1

History

#1 Updated by Michał Krautforst about 9 years ago

  • Status changed from Przypisany to Rozwiązany
  • % Done changed from 0 to 100

#2 Updated by Michał Marcińczuk almost 9 years ago

  • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF