Zadanie #6110

Sprawdzanie identyfikatorów zdań

Added by Michał Marcińczuk about 9 years ago. Updated almost 9 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:19 Sep 2014
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Michał Krautforst% Done:

100%

Category:-
Target version:Liner 2.4

Description

Użycie klonowania i sprawdzanie zdań po ich identyfikatorze wymaga zagwarantowania, że wczytywane zdania mają unikalne identyfikatory w obrębie dokumentu. Na razie dodałem proste obejście, które ustawia identyfikator dla wszystkich wczytywanych zdań, ale to rozwiązanie nie jest dobrze, ponieważ może nadpisać istniejące identyfikatory. Trzeba wprowadzić jakiś mechanizm, który będzie wykrywał brak identyfikatorów zdań. W przypadku braku identyfikatorów ponumeruje zdania i wypisze warning o automatycznej numeracji zdań. Obecne obejście znajduje się tylko dla czytnika dla Ccl-i, a będzie potrzebny dla wszystkich czytników. Może dodać to etapie dodawania zdań do obiektu Document?

History

#1 Updated by Michał Krautforst about 9 years ago

  • Status changed from Przypisany to Rozwiązany
  • % Done changed from 0 to 100

dodano odpowiednie warningi jesli w formacie ccl i tei wybiórczo brakuje id, jeśli nie ma ich w ogóle są generowane, ale pozostałych formatów zą generowane zawsze.

#2 Updated by Michał Marcińczuk almost 9 years ago

  • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF