Zadanie #6057

Sortowanie listy anotacji w MUC Evaluation

Added by Michał Marcińczuk about 9 years ago. Updated about 9 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:16 Sep 2014
Priority:NiskiDue date:
Assignee:Michał Krautforst% Done:

100%

Category:-
Target version:Liner 2.4

Description

Kategorie anotacji w podsumowaniu MUC Evaluation powinny być wyświetlane w kolejności alfabetycznej. Obecnie kolejność jest losowa, np.:

======================================================================================
# MUC match evaluation
======================================================================================
    Annotation      & COR & ACT & POS & Precision & Recall & F$_1$  \\
\hline
    nam_num       & 102 &  4 &  14 &  96.23% & 87.93% & 91.89% \\
    nam_liv       & 6910 & 1440 & 1135 &  82.75% & 85.89% & 84.29% \\
    nam         &  0 & 30252 &  0 &   0.00% &  0.00% &  0.00% \\
    nam_pro       & 2510 & 1324 & 1526 &  65.47% & 62.19% & 63.79% \\
    nam_eve       & 572 & 178 & 618 &  76.27% & 48.07% & 58.97% \\
    nam_fac       & 559 & 211 & 837 &  72.60% & 40.04% & 51.62% \\
    nam_org       & 4548 & 1570 & 1895 &  74.34% & 70.59% & 72.41% \\
    nam_adj       & 1254 &  60 & 626 &  95.43% & 66.70% & 78.52% \\
    nam_loc       & 6748 & 1256 & 2188 &  84.31% & 75.51% & 79.67% \\
    nam_oth       & 738 & 350 & 592 &  67.83% & 55.49% & 61.04% \\
\hline
    *TOTAL*       & 23941 & 36645 & 9431 &  39.52% & 71.74% & 50.96%

History

#1 Updated by Michał Krautforst about 9 years ago

 • Status changed from Przypisany to Rozwiązany
 • % Done changed from 0 to 100

#2 Updated by Michał Marcińczuk about 9 years ago

 • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF