Błąd #5972

Formularz logowania pozwala na wielokrotne kliknięcie

Added by Michał Marcińczuk over 8 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:11 Sep 2014
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Mikołaj Szewczyk% Done:

100%

Category:-
Target version:-

Description

W formularzu logowania, jeżeli serwer długo odpowiada na żądania, to możliwe jest kilkukrotne kliknięcie przycisku Zaloguj. Po pierwszym kliknięciu przycisk Zaloguj powinien się zamienić na ikonkę symbolizującą wykonywania żądania bez możliwości ponownego kliknięcia.

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk over 6 years ago

  • Status changed from Nowy to Przypisany
  • Assignee set to Mikołaj Szewczyk

#2 Updated by Mikołaj Szewczyk over 6 years ago

  • % Done changed from 0 to 100

#3 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Status changed from Przypisany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF