Zadanie #5970

Konwerter flatten

Added by Michał Marcińczuk about 9 years ago. Updated about 9 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:09 Sep 2014
Priority:WysokiDue date:
Assignee:Michał Krautforst% Done:

100%

Category:-
Target version:Liner 2.4

Description

Utworzyć konwerter o następującej definicji:

flatten:PLIK

Plik PLIK zawiera listę kategorii anotacji. Kolejność anotacji w pliku oznacza ważność kategorii anotacji. Dla anotacji tej samej długości przypisanych do tej samej sekwencji tokenów, kategoria, która wystąpiła jako pierwsza będzie nadpisywała pozostałe z listy.

Konwerter będzie usuwał zagnieżdżone anotacje dla określonych kategorii anotacji. Zagnieżdżenia z innymi typami (spoza listy) nie będą rozpatrywane.

Na przykład dla zdania:

<PER>Adam Opel</PER> jest założycielem firmy <ORG><PER>Opel</PER></ORG>.

i listy kategorii anotacji:

ORG
PER

anotacje zostaną spłaszczone do postaci:

<PER>Adam Opel</PER> jest założycielem firmy <ORG>Opel</ORG>.

Konwerter opisać na stronie wiki.

History

#1 Updated by Michał Krautforst about 9 years ago

  • Status changed from Przypisany to Rozwiązany
  • % Done changed from 0 to 100

#2 Updated by Michał Marcińczuk about 9 years ago

  • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF