Zadanie #5927

Krzywa uczenia

Added by Jan Kocoń over 9 years ago. Updated about 9 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:02 Sep 2014
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Jan Kocoń% Done:

100%

Category:-
Target version:-

Description

Zaimplementować moduł do wyznaczania krzywej uczenia na podanym zbiorze danych D.
Niech:
- n : liczba iteracji głównych algorytmu (np. n=20)
- t : rozmiar części testowej [0,1) (np. t=0.15)
- p : liczba podziałów części uczącej (np. p=10)
- s : tablica zawierają p elementów o wartości początkowej zero

 • Dla i = 0; i < n; i ++
  • Ustaw losowo kolejność elementów w D
  • Niech T będzie zbiorem zawierającym pierwsze |D| * t elementów D, a U zawierającym pozostałe elementy z D
  • Dla j = 1; j <= p; j ++
   • Naucz klasyfikator na pierwszych |U| * (j / p) elementach z U
   • Oceń nauczony klasyfikator przy użyciu zbioru T -> f1
   • s[j - 1] += f1
 • Dla i = 0; i < p; i ++
  • s[i] /= n
  • s[i] jest uśrednionym wynikiem oceny dla zbioru uczącego o wielkości |U| * (i + 1) / p

History

#1 Updated by Jan Kocoń over 9 years ago

Dodać również wyznaczanie odchylenia standardowego przy uśrednianiu.

#2 Updated by Jan Kocoń about 9 years ago

 • Status changed from Nowy to Gotowy
 • % Done changed from 0 to 100

Przygotowano nową akcję: ActionLearningCurve. Wymaga sprawdzenia pod kątem zgodności z nową wersją Liner2.

#3 Updated by Jan Kocoń about 9 years ago

 • Status changed from Gotowy to Rozwiązany

#4 Updated by Michał Marcińczuk about 9 years ago

 • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF