Zadanie #5924

TIMEX Wgranie korpusu KPWr na Redmine

Added by Jan Kocoń over 9 years ago. Updated over 9 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:02 Sep 2014
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Jan Kocoń% Done:

100%

Category:-
Target version:-

Description

Wyeksportowanie korpusu KPWr z wyrażeniami temporalnymi. Dodanie nowych dokumentów do starych podziałów train/test/tune z zachowaniem proporcji 50/25/25. Wygenerowanie nowych podziałów na foldy dla train i tune. Wgranie paczki tutaj (jako kpwr-1.2.7-time-disamb.7z)

History

#1 Updated by Jan Kocoń over 9 years ago

  • Status changed from Nowy to Zamknięty

Paczka znajduje się tu

#2 Updated by Jan Kocoń over 9 years ago

  • % Done changed from 0 to 100

Also available in: Atom PDF