Zadanie #5922

Dodanie atrubutu CrfTemplate dla CrfppChunker

Added by Michał Marcińczuk about 9 years ago. Updated almost 9 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:01 Sep 2014
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Michał Krautforst% Done:

100%

Category:-
Target version:Liner 2.4

Description

Zastąpić template_filename przez obiekt CrfTemplate. Obiekt CrfTemplate powinien być tworzony przez ChunkerFactoryItemCrfppChunker. Powinna istnieć opcja utworzenia CrfppChunkera bez określonego szablonu poprzez podanie określonego słowa kluczowego, np. null. W takim scenariuszu szablon będzie tworzony dynamicznie z poziomu kodu.

Przy uczeniu crf-a będzie tworzony plik na bazie CrfTemplate.

History

#1 Updated by Michał Krautforst about 9 years ago

  • Status changed from Przypisany to Rozwiązany
  • % Done changed from 0 to 100

#2 Updated by Michał Marcińczuk almost 9 years ago

  • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF